Hoe selde tref 'n mens by 'n kritikus gevoel, kennis, eerlikheid en moed in die gewenste graad aan.


hoe-selde-tref-'n-mens-by-'n-kritikus-gevoel-kennis-eerlikheid-moed-in-die-gewenste-graad-aan
karl philipp emanuel bachhoeseldetref'nmensbykritikusgevoelkenniseerlikheidmoedindiegewenstegraadaanhoe seldeselde treftref 'nn mensmens byby 'nn kritikuskritikus gevoeleerlikheid enen moedmoed inin diedie gewenstegewenste graadgraad aanhoe selde trefselde tref 'ntref 'n mensn mens bymens by 'nby 'n kritikusn kritikus gevoeleerlikheid en moeden moed inmoed in diein die gewenstedie gewenste graadgewenste graad aanhoe selde tref 'nselde tref 'n menstref 'n mens byn mens by 'nmens by 'n kritikusby 'n kritikus gevoeleerlikheid en moed inen moed in diemoed in die gewenstein die gewenste graaddie gewenste graad aanhoe selde tref 'n mensselde tref 'n mens bytref 'n mens by 'nn mens by 'n kritikusmens by 'n kritikus gevoeleerlikheid en moed in dieen moed in die gewenstemoed in die gewenste graadin die gewenste graad aan

Hoe meer 'n mens droom, hoe minder glo hy. -H.L. Mencken
hoe-meer-'n-mens-droom-hoe-minder-glo-hy
Uit baie kritiek leer 'n mens die kritikus beter ken as die wat gekritiseer word. -Fliegende Blätter
uit-baie-kritiek-leer-'n-mens-die-kritikus-beter-ken-as-die-wat-gekritiseer-word
Vakbonde gebruik selde, indien ooit, die mag wat hulle het om beter werk te verseker; byna altyd wend hulle 'n groot deel van hul mag aan om swak werk te beveilig. -H.L. Mencken
vakbonde-gebruik-selde-indien-ooit-die-mag-wat-hulle-het-om-beter-werk-te-verseker-byna-altyd-wend-hulle-'n-groot-deel-van-hul-mag-aan-om-swak-werk-te
Hoe swaarder 'n man aan sy goed gekom het, hoe swaarder bring hy daaraan deur.Swaar-kry: lekkerkry; lekker-kry: swaarkry -C.J. Langenhoven
hoe-swaarder-'n-man-aan-sy-goed-gekom-het-hoe-swaarder-bring-hy-daaraan-deurswaar-kry-lekkerkry-lekker-kry-swaarkry
Leer jou ambag so goed dat jy jou altyd kan verhuur aan 'n baas wat daar minder kennis van het as jy. Dan sal jy sy baas wees. -C.J. Langenhoven
leer-jou-ambag-so-goed-dat-jy-jou-altyd-kan-verhuur-aan-'n-baas-wat-daar-minder-kennis-van-het-as-jy-dan-sal-jy-sy-baas-wees