Hoe korter jy jou kuier maak, hoe gouer sal jy weer genooi word.


hoe-korter-jy-jou-kuier-maak-hoe-gouer-sal-jy-weer-genooi-word
c.j. langenhovenhoekorterjyjoukuiermaakhoegouersalweergenooiwordhoe korterkorter jyjy joujou kuierkuier maakhoe gouergouer salsal jyjy weerweer genooigenooi wordhoe korter jykorter jy joujy jou kuierjou kuier maakhoe gouer salgouer sal jysal jy weerjy weer genooiweer genooi wordhoe korter jy joukorter jy jou kuierjy jou kuier maakhoe gouer sal jygouer sal jy weersal jy weer genooijy weer genooi wordhoe korter jy jou kuierkorter jy jou kuier maakhoe gouer sal jy weergouer sal jy weer genooisal jy weer genooi word

Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
Wanneer ek dood is, hoop ek dit sal so wees: hoe sondig hy ook al was, sy boeke word gelees. -Hilaire Belloc
wanneer-ek-dood-is-hoop-ek-dit-sal-so-wees-hoe-sondig-hy-ook-al-was-sy-boeke-word-gelees
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat
Hoe meer waarheid daarby is, des te gevaarliker is 'n leuen. Die oneerlike melkboer sal niemand bedrieg as hy die bottels vol skoon water maak nie. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-waarheid-daarby-is-te-gevaarliker-is-'n-leuen-die-oneerlike-melkboer-sal-niemand-bedrieg-as-hy-die-bottels-vol-skoon-water-maak-nie