Hoe hoog men stijge in maat of toon,het treurspel spant alleen de kroon.


hoe-hoog-men-stijge-in-maat-of-toonhet-treurspel-spant-alleen-de-kroon
joost van den vondelhoehoogmenstijgeinmaatoftoonhettreurspelspantalleendekroonhoe hooghoog menmen stijgestijge inin maattreurspel spantspant alleenalleen dede kroonhoe hoog menhoog men stijgemen stijge instijge in maattreurspel spant alleenspant alleen dealleen de kroonhoe hoog men stijgehoog men stijge inmen stijge in maattreurspel spant alleen despant alleen de kroonhoe hoog men stijge inhoog men stijge in maattreurspel spant alleen de kroon

Hoe hoog men drave in stijl en toon,De treurspek spant alleen de kroon. -Joost van den Vondel
hoe-hoog-men-drave-in-stijl-toonde-treurspek-spant-alleen-de-kroon
'n Perfekte treurspel is die edelste produk van die menlike gees. -Joseph Addison
'n-perfekte-treurspel-is-die-edelste-produk-van-die-menlike-gees
Hoe swaarder 'n man aan sy goed gekom het, hoe swaarder bring hy daaraan deur.Swaar-kry: lekkerkry; lekker-kry: swaarkry -C.J. Langenhoven
hoe-swaarder-'n-man-aan-sy-goed-gekom-het-hoe-swaarder-bring-hy-daaraan-deurswaar-kry-lekkerkry-lekker-kry-swaarkry
Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Kritiek is veranderlik. Dit kom voor uit die opvatting van 'n tydperk en het alleen vir daardie tydperk betekenis, en as dit nie self kunswaarde het nie, sterf dit saam met daardie tydperk. -Heinrich Heine
kritiek-is-veranderlik-dit-kom-voor-uit-die-opvatting-van-'n-tydperk-het-alleen-vir-daardie-tydperk-betekenis-as-dit-nie-self-kunswaarde-het-nie
Geen voël sweef te hoog as hy sweef met sy eie vlerke. -William Blake
geen-voël-sweef-te-hoog-as-hy-sweef-met-sy-eie-vlerke