Hóé kon die rykes van 'n ryk ooit weetDat ons sou veg vir ruimtes van ons landAl moes ons in die veld rysmiere eet?


hóé-kon-die-rykes-van-'n-ryk-ooit-weetdat-ons-sou-veg-vir-ruimtes-van-ons-landal-moes-ons-in-die-veld-rysmiere-eet
d.j. oppermanhóékondierykesvan'nrykooitweetdatonssouvegvirruimteslandalmoesinveldrysmiereeethóé konkon diedie rykesrykes vanvan 'nn rykryk ooitooit weetdatweetdat onsons sousou vegveg virvir ruimtesruimtes vanvan onsons landallandal moesmoes onsons inin diedie veldveld rysmiererysmiere eethóé kon diekon die rykesdie rykes vanrykes van 'nvan 'n rykn ryk ooitryk ooit weetdatooit weetdat onsweetdat ons souons sou vegsou veg virveg vir ruimtesvir ruimtes vanruimtes van onsvan ons landalons landal moeslandal moes onsmoes ons inons in diein die velddie veld rysmiereveld rysmiere eethóé kon die rykeskon die rykes vandie rykes van 'nrykes van 'n rykvan 'n ryk ooitn ryk ooit weetdatryk ooit weetdat onsooit weetdat ons souweetdat ons sou vegons sou veg virsou veg vir ruimtesveg vir ruimtes vanvir ruimtes van onsruimtes van ons landalvan ons landal moesons landal moes onslandal moes ons inmoes ons in dieons in die veldin die veld rysmieredie veld rysmiere eethóé kon die rykes vankon die rykes van 'ndie rykes van 'n rykrykes van 'n ryk ooitvan 'n ryk ooit weetdatn ryk ooit weetdat onsryk ooit weetdat ons souooit weetdat ons sou vegweetdat ons sou veg virons sou veg vir ruimtessou veg vir ruimtes vanveg vir ruimtes van onsvir ruimtes van ons landalruimtes van ons landal moesvan ons landal moes onsons landal moes ons inlandal moes ons in diemoes ons in die veldons in die veld rysmierein die veld rysmiere eet

As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier
Eers die dood sê dikwels aan ons hoe dierbaar iemand se lewe vir ons was. Wat ons versuim het, lees ons te dikwels op grafstene. -Publilius Syrus
eers-die-dood-sê-dikwels-aan-ons-hoe-dierbaar-iemand-se-lewe-vir-ons-was-wat-ons-versuim-het-lees-ons-te-dikwels-op-grafstene
Hoe min opinies sou daar in die wêreld gewees het as ons almal die moeite moes doen om eers 'n saak te verstaan en dan te beoordeel! -C.J. Langenhoven
hoe-min-opinies-sou-daar-in-die-wêreld-gewees-het-as-ons-almal-die-moeite-moes-doen-om-eers-'n-saak-te-verstaan-dan-te-beoordeel
Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk. -C.J. Langenhoven
ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk