Gy die de waarheid zaagt, ô Wijsgeer, waard die naam, van Wijsgeers hoogmoed vrij en Wijsgeers beuzelkraam!


gy-die-de-waarheid-zaagt-ô-wijsgeer-waard-die-naam-van-wijsgeers-hoogmoed-vrij-wijsgeers-beuzelkraam
willem bilderdijkgydiedewaarheidzaagtwijsgeerwaardnaamvanwijsgeershoogmoedvrijbeuzelkraamgy diedie dede waarheidwaarheid zaagtô wijsgeerwaard diedie naamvan wijsgeerswijsgeers hoogmoedhoogmoed vrijvrij enen wijsgeerswijsgeers beuzelkraamgy die dedie de waarheidde waarheid zaagtwaard die naamvan wijsgeers hoogmoedwijsgeers hoogmoed vrijhoogmoed vrij envrij en wijsgeersen wijsgeers beuzelkraamgy die de waarheiddie de waarheid zaagtvan wijsgeers hoogmoed vrijwijsgeers hoogmoed vrij enhoogmoed vrij en wijsgeersvrij en wijsgeers beuzelkraamgy die de waarheid zaagtvan wijsgeers hoogmoed vrij enwijsgeers hoogmoed vrij en wijsgeershoogmoed vrij en wijsgeers beuzelkraam

Om van my hoogmoed ontslae te raak het ek nederigheid aangekweek, en daarop hoogmoedig geword. -C.J. Langenhoven
om-van-my-hoogmoed-ontslae-te-raak-het-ek-nederigheid-aangekweek-daarop-hoogmoedig-geword
Die lyding van ons broers en susters in Zimbabwe is 'n klad op die naam van die streek én die vasteland. -Desmond Tutu
die-lyding-van-ons-broers-susters-in-zimbabwe-is-'n-klad-op-die-naam-van-die-streek-én-die-vasteland
ek-is-'n-afrikanerso-staan-hollanders-duitsers-franse-saammet-die-hiergeborenes-onder-daardie-naam
Daar is geen edeler plesier as die intellektuele omgang met mense wat totaal anders dink as jy nie - wat ander dele van die eindelose rykdom van die waarheid tot hul besit gemaak het... -N.P. van Wyk Louw
daar-is-geen-edeler-plesier-as-die-intellektuele-omgang-met-mense-wat-totaal-anders-dink-as-jy-nie-wat-ander-dele-van-die-eindelose-rykdom-van-die