God verwarm sy hande by die mens se hart wanneer hy bid.


god-verwarm-sy-hande-by-die-mens-se-hart-wanneer-hy-bid
john masefieldgodverwarmsyhandebydiemenssehartwanneerhybidgod verwarmverwarm sysy handehande byby diedie mensmens sese harthart wanneerwanneer hyhy bidgod verwarm syverwarm sy handesy hande byhande by dieby die mensdie mens semens se hartse hart wanneerhart wanneer hywanneer hy bidgod verwarm sy handeverwarm sy hande bysy hande by diehande by die mensby die mens sedie mens se hartmens se hart wanneerse hart wanneer hyhart wanneer hy bidgod verwarm sy hande byverwarm sy hande by diesy hande by die menshande by die mens seby die mens se hartdie mens se hart wanneermens se hart wanneer hyse hart wanneer hy bid

God verwarm Sy hande by die hart van 'n biddende. -John Masefiel
god-verwarm-sy-hande-by-die-hart-van-'n-biddende
Wanneer jy in gebed jou hande saamvou, maak God sy hande oop. -Spreekwoorde
wanneer-jy-in-gebed-jou-hande-saamvou-maak-god-sy-hande-oop
Wanneer 'n mens 'n natuurlike styl teenkom, is 'n mens altyd verbaas en verheug, want 'n mens verwag om 'n skrywer te ontmoet en dan vind jy 'n mens. -Blaise Pascal
wanneer-'n-mens-'n-natuurlike-styl-teenkom-is-'n-mens-altyd-verbaas-verheug-want-'n-mens-verwag-om-'n-skrywer-te-ontmoet-dan-vind-jy-'n-mens
Wat jy ook al in gebed vra, bid die mens vir 'n wonderwerk. Elke gebed word gereduseer tot dit:
wat-jy-ook-al-in-gebed-vra-bid-die-mens-vir-'n-wonderwerk-elke-gebed-word-gereduseer-tot-dit-grote-god-gee-assebleif-dat-twee-keer-twee-nie-vier-is
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
Ek het die wondere van God beskryfen al die monsters uit my hart verdryf. -D.J. Opperman
ek-het-die-wondere-van-god-beskryfen-al-die-monsters-uit-my-hart-verdryf