God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom.


god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom
platogodskenkvironsdiegoeiealbidniedaaromniemaarhoukwaadvanwegselfsdaaromskenk virvir onsons diedie goeieal bidbid onsons nienie daaromdaarom niemaar houhou diedie kwaadkwaad vanvan onsons wegselfs alal bidbid onsons daaromskenk vir onsvir ons dieons die goeieal bid onsbid ons nieons nie daaromnie daarom niemaar hou diehou die kwaaddie kwaad vankwaad van onsvan ons wegselfs al bidal bid onsbid ons daaromskenk vir ons dievir ons die goeieal bid ons niebid ons nie daaromons nie daarom niemaar hou die kwaadhou die kwaad vandie kwaad van onskwaad van ons wegselfs al bid onsal bid ons daaromskenk vir ons die goeieal bid ons nie daarombid ons nie daarom niemaar hou die kwaad vanhou die kwaad van onsdie kwaad van ons wegselfs al bid ons daarom

maar kyk, ons is elkself die koetsier van verbygaan, goejop-regop met handeverwelkom die doodskar se leisels. wat só bid-bid is on reisgewik, koel, 'n skelet gekelk in die dagkabaai van vleis... -Breyten Breytenbach
maar-kyk-ons-is-elkself-die-koetsier-van-verbygaan-goejop-regop-met-handeverwelkom-die-doodskar-se-leisels-wat-só-bid-bid-is-on-reisgewik-koel-'n
Daar is geen doodOns wat van lae strand dit sien, en speurhoe dat hul vaart die afstand steeds vergroot - ons kan nie sien wat anderkant gebeur,en daarom noem ons die verdwyning: dood -Totius
daar-is-geen-doodons-wat-van-lae-strand-dit-speurhoe-dat-hul-vaart-die-afstand-steeds-vergroot-ons-kan-nie-wat-anderkant-gebeur-daarom-noem-ons
Geregtigheid is soos die koninkryk van God; dit bestaan nie buite ons as 'n feit nie, maar binne-in ons as 'n groot verlange. -George Eliot
geregtigheid-is-soos-die-koninkryk-van-god-dit-bestaan-nie-buite-ons-as-'n-feit-nie-maar-binne-in-ons-as-'n-groot-verlange
Ons reken ons geluk vir ons loon en ons straf vir ons ongeluk. -C.J. Langenhoven
ons-reken-ons-geluk-vir-ons-loon-ons-straf-vir-ons-ongeluk
As sport ons daaglikse plig was, sou ons die werk wat ons nou moet doen byderhand neem vir ons plesier. -C.J. Langenhoven
as-sport-ons-daaglikse-plig-was-sou-ons-die-werk-wat-ons-nou-moet-doen-byderhand-neem-vir-ons-plesier