Gewis is alles net 'n grap!Ons speel in die komedie meegeblinddoek met 'n lampfer-lapwat selfs die son 'n skadu gee.


gewis-is-alles-net-'n-grapons-speel-in-die-komedie-meegeblinddoek-met-'n-lampfer-lapwat-selfs-die-'n-skadu-gee
eugene n. maraisgewisisallesnet'ngraponsspeelindiekomediemeegeblinddoekmetlampferlapwatselfsskadugeegewis isis allesalles netnet 'nspeel inin diedie komediekomedie meegeblinddoekmeegeblinddoek metmet 'nselfs diedie sonson 'nn skaduskadu geegewis is allesis alles netalles net 'nspeel in diein die komediedie komedie meegeblinddoekkomedie meegeblinddoek metmeegeblinddoek met 'nselfs die sondie son 'nson 'n skadun skadu geegewis is alles netis alles net 'nspeel in die komediein die komedie meegeblinddoekdie komedie meegeblinddoek metkomedie meegeblinddoek met 'nselfs die son 'ndie son 'n skaduson 'n skadu geegewis is alles net 'nspeel in die komedie meegeblinddoekin die komedie meegeblinddoek metdie komedie meegeblinddoek met 'nselfs die son 'n skadudie son 'n skadu gee

O God, U gee ons alles as ons net 'n bietjie moeite doen. -Leonardo da Vinci
o-god-u-gee-ons-alles-as-ons-net-'n-bietjie-moeite-doen
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons
In ons tyd kom alles met etes in orde en al etende regeer mense mekaar. -Jean-Francios Delavigne
in-ons-tyd-kom-alles-met-etes-in-orde-al-etende-regeer-mense-mekaar
hy't nog nie ons volk vertrou, net soos dit is, nie:swak, met sterkte daardeur gevleg,onwys, met wysheid net hier en daar soos goudstof in die slik:'n gewone volk op onmerkwaardige aarde. -N.P. van Wyk Louw
hy't-nog-nie-ons-volk-vertrou-net-soos-dit-is-nieswak-met-sterkte-daardeur-gevlegonwys-met-wysheid-net-hier-daar-soos-goudstof-in-die-slik'n-gewone