Geskiedkundiges vertel die verhaal van die verlede, romanskrywers die verhaal van die hede.


geskiedkundiges-vertel-die-verhaal-van-die-verlede-romanskrywers-die-verhaal-van-die-hede
edmondgeskiedkundigesverteldieverhaalvanverlederomanskrywershedegeskiedkundiges vertelvertel diedie verhaalverhaal vanvan diedie verlederomanskrywers diedie verhaalverhaal vanvan diedie hedegeskiedkundiges vertel dievertel die verhaaldie verhaal vanverhaal van dievan die verlederomanskrywers die verhaaldie verhaal vanverhaal van dievan die hedegeskiedkundiges vertel die verhaalvertel die verhaal vandie verhaal van dieverhaal van die verlederomanskrywers die verhaal vandie verhaal van dieverhaal van die hedegeskiedkundiges vertel die verhaal vanvertel die verhaal van diedie verhaal van die verlederomanskrywers die verhaal van diedie verhaal van die hede

Die geskiedenis van die mensdom is weinig anders as 'n verhaal van mislukte planne en teleurgestelde verwagtinge. -Samuel Johnson
die-geskiedenis-van-die-mensdom-is-weinig-anders-as-'n-verhaal-van-mislukte-planne-teleurgestelde-verwagtinge
Die geskiedenis is die bewaarder van die herinnering van grote dade en die getuie van die verlede, die voorbeeld en die leermeester van die hede, die waarskuwing vir die toekoms. -Miguel de Cervantes
die-geskiedenis-is-die-bewaarder-van-die-herinnering-van-grote-dade-die-getuie-van-die-verlede-die-voorbeeld-die-leermeester-van-die-hede-die
Die geheim van hoe om vervelig te wees, is om alles te vertel. -Voltaire
die-geheim-van-hoe-om-vervelig-te-wees-is-om-alles-te-vertel
klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetentalbeteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldigsy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes... -Wilma Stockenstrom
klein-verlede-verwaai-verspot-vergete-toetentalbeteuterd-in-die-gang-van-'n-vasteland-wat-geduldigsy-grondwater-aanvul-met-bloed-met-bloed-bemes
Die skrywer moet sy mond toehou wanneer sy werk begin vertel. -Friedrich Wilhelm Nietzsche
die-skrywer-moet-sy-mond-toehou-wanneer-sy-werk-begin-vertel
Die dooies vertel nie stories nie. -John Dryden
die-dooies-vertel-nie-stories-nie