Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, wnat aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.


geseënd-is-dié-wat-vervolg-word-omdat-hulle-doen-wat-reg-is-wnat-aan-hulle-behoort-die-koninkryk-van-die-hemel
die bybelgesendisdiéwatvervolgwordomdathulledoenregiswnataanbehoortdiekoninkrykvanhemelgeseënd isis diédié watwat vervolgvervolg wordword omdatomdat hullehulle doendoen watwat regreg iswnat aanaan hullehulle behoortbehoort diedie koninkrykkoninkryk vanvan diedie hemelgeseënd is diéis dié watdié wat vervolgwat vervolg wordvervolg word omdatword omdat hulleomdat hulle doenhulle doen watdoen wat regwat reg iswnat aan hulleaan hulle behoorthulle behoort diebehoort die koninkrykdie koninkryk vankoninkryk van dievan die hemelgeseënd is dié watis dié wat vervolgdié wat vervolg wordwat vervolg word omdatvervolg word omdat hulleword omdat hulle doenomdat hulle doen wathulle doen wat regdoen wat reg iswnat aan hulle behoortaan hulle behoort diehulle behoort die koninkrykbehoort die koninkryk vandie koninkryk van diekoninkryk van die hemelgeseënd is dié wat vervolgis dié wat vervolg worddié wat vervolg word omdatwat vervolg word omdat hullevervolg word omdat hulle doenword omdat hulle doen watomdat hulle doen wat reghulle doen wat reg iswnat aan hulle behoort dieaan hulle behoort die koninkrykhulle behoort die koninkryk vanbehoort die koninkryk van diedie koninkryk van die hemel

Daar is mense wat hulle oë so knaend daarbo op die Hemel gevestig hou dat hulle nie sien hoe min goed hulle hande hieronder op die aarde doen nie. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-hulle-oë-so-knaend-daarbo-op-die-hemel-gevestig-hou-dat-hulle-nie-hoe-min-goed-hulle-hande-hieronder-op-die-aarde-doen-nie
Armoede is 'n goddelike stiefma wat vir die jeug doen wat hul eie moeders nie in staat was om te doen nie. Dit stel hulle voor aan spaarsamigheid, aan die wêreld en aan die lewe. -Honoré de Balzac
armoede-is-'n-goddelike-stiefma-wat-vir-die-jeug-doen-wat-hul-eie-moeders-nie-in-staat-was-om-te-doen-nie-dit-stel-hulle-voor-aan-spaarsamigheid-aan
'n Skrywer leef in eerbied vir woorde omdat hulle wreed of goed kan wees, en hulle kan hul betekenisse reg voor jou oë verander. Hulle tel geure en reuke op soos botter in 'n yskas. -John Steinbeck
'n-skrywer-leef-in-eerbied-vir-woorde-omdat-hulle-wreed-of-goed-kan-wees-hulle-kan-hul-betekenisse-reg-voor-jou-oë-verander-hulle-tel-geure-reuke
Daar is mense wat kan doen wat hulle wil, maar dit is die wat wil doen wat hulle kan. -C.J. Langenhoven
daar-is-mense-wat-kan-doen-wat-hulle-wil-maar-dit-is-die-wat-wil-doen-wat-hulle-kan
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Die mensdom sensueer ongeregtigheid omdat hulle vrees dat hulle sy slagoffers sal wees, en nie omdat hulle bang is om ongeregtigheid te pleeg nie. -Plato
die-mensdom-sensueer-ongeregtigheid-omdat-hulle-vrees-dat-hulle-sy-slagoffers-sal-wees-nie-omdat-hulle-bang-is-om-ongeregtigheid-te-pleeg-nie