Geregtigheid sonder krag is hulpeloos, krag sonder geregtigheid is tiranniek.


geregtigheid-sonder-krag-is-hulpeloos-krag-sonder-geregtigheid-is-tiranniek
blaise pascalgeregtigheidsonderkragishulpeloosgeregtigheidtiranniekgeregtigheid sondersonder kragkrag isis hulpelooskrag sondersonder geregtigheidgeregtigheid isis tiranniekgeregtigheid sonder kragsonder krag iskrag is hulpelooskrag sonder geregtigheidsonder geregtigheid isgeregtigheid is tiranniekgeregtigheid sonder krag issonder krag is hulpelooskrag sonder geregtigheid issonder geregtigheid is tiranniekgeregtigheid sonder krag is hulpelooskrag sonder geregtigheid is tiranniek

Vrede is belangriker as alle geregtigheid; en vrede is nie gemaak ter willle van geregtigheid nie, maar geregtigheid ter wille van vrede. -Martin Luther
vrede-is-belangriker-as-alle-geregtigheid-vrede-is-nie-gemaak-ter-willle-van-geregtigheid-nie-maar-geregtigheid-ter-wille-van-vrede
Berou is impotent; dit sal sy foute herhaal. Belydenis alleen is die werklike krag; dit bring 'n einde aan alles. -Honoré de Balzac
berou-is-impotent-dit-sal-sy-foute-herhaal-belydenis-alleen-is-die-werklike-krag-dit-bring-'n-einde-aan-alles
Berou sonder verbetering is soos om voortdurend te pomp sonder om die lek te stop. -R. Dilkwyn
berou-sonder-verbetering-is-soos-om-voortdurend-te-pomp-sonder-om-die-lek-te-stop
Geregtigheid weerhou, is ontneemde geregtigheid. -Benjamin Disraeli
geregtigheid-weerhou-is-ontneemde-geregtigheid
Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente