Geleerdheid is 'n versiering in voorspoed, 'n tent in teëspoed en voorsorg in die ouderdom.


geleerdheid-is-'n-versiering-in-voorspoed-'n-tent-in-teëspoed-voorsorg-in-die-ouderdom
aristotlegeleerdheidis'nversieringinvoorspoedtenttespoedvoorsorgdieouderdomgeleerdheid isis 'nn versieringversiering inin voorspoedn tenttent inin teëspoedteëspoed enen voorsorgvoorsorg inin diedie ouderdomgeleerdheid is 'nis 'n versieringn versiering inversiering in voorspoedn tent intent in teëspoedin teëspoed enteëspoed en voorsorgen voorsorg invoorsorg in diein die ouderdomgeleerdheid is 'n versieringis 'n versiering inn versiering in voorspoedn tent in teëspoedtent in teëspoed enin teëspoed en voorsorgteëspoed en voorsorg inen voorsorg in dievoorsorg in die ouderdomgeleerdheid is 'n versiering inis 'n versiering in voorspoedn tent in teëspoed entent in teëspoed en voorsorgin teëspoed en voorsorg inteëspoed en voorsorg in dieen voorsorg in die ouderdom

Die teëspoed sif die vriende uit wat die voorspoed geoes het. -C.J. Langenhoven
die-teëspoed-sif-die-vriende-uit-wat-die-voorspoed-geoes-het
De doot die spaert nog zoete jeugt,Noch gewelijcken ouderdom,Zij maecht den mond des reedners stomEn ziet geleertheid aen nog deugt. -Joost van den Vondel
de-doot-die-spaert-nog-zoete-jeugtnoch-gewelijcken-ouderdomzij-maecht-den-mond-reedners-stomen-ziet-geleertheid-aen-nog-deugt
Gevatheid is altyd welkom en wis alle onderskeid tussen mense uit. Geen waardigheid, geen geleerdheid, geen sterk karakter kan staande bly teen gevatheid nie. -Ralph Waldo Emerson
gevatheid-is-altyd-welkom-wis-alle-onderskeid-tussen-mense-uit-geen-waardigheid-geen-geleerdheid-geen-sterk-karakter-kan-staande-bly-teen-gevatheid
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
Die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. -Die Bybel
die-mens-ken-selfs-nie-die-tyd-van-sy-dood-nie-soos-visse-wat-gevang-word-in-'n-net-soos-voëls-wat-gevang-word-in-'n-wip-so-word-die-mens-gevang-as