Geen voël sweef te hoog as hy sweef met sy eie vlerke.


geen-voël-sweef-te-hoog-as-hy-sweef-met-sy-eie-vlerke
william blakegeenvolsweeftehoogashymetsyeievlerkegeen voëlvoël sweefsweef tete hooghoog asas hyhy sweefsweef metmet sysy eieeie vlerkegeen voël sweefvoël sweef tesweef te hoogte hoog ashoog as hyas hy sweefhy sweef metsweef met symet sy eiesy eie vlerkegeen voël sweef tevoël sweef te hoogsweef te hoog aste hoog as hyhoog as hy sweefas hy sweef methy sweef met sysweef met sy eiemet sy eie vlerkegeen voël sweef te hoogvoël sweef te hoog assweef te hoog as hyte hoog as hy sweefhoog as hy sweef metas hy sweef met syhy sweef met sy eiesweef met sy eie vlerke

Die nageslag vleg geen krans vir die toneelspeler. Daarom moet hy woeker met sy eie tyd en die oomblik wat aan hom behoort, uitleef. -Friedrich von Schiller
die-nageslag-vleg-geen-krans-vir-die-toneelspeler-daarom-moet-hy-woeker-met-sy-eie-tyd-die-oomblik-wat-aan-hom-behoort-uitleef
In die museum woon hy in sy glaskasPralend soos 'n kroonjuweel.Hy is onaantasbaar: Met voël-oëBewaak die opsieners sy status quo. -Ina Rousseau
in-die-museum-woon-hy-in-sy-glaskaspralend-soos-'n-kroonjuweelhy-is-onaantasbaar-met-voël-oëbewaak-die-opsieners-sy-status-quo
Om 'n skrywer te vra hoe hy voel oor kritici is soos om 'n lamppaal te vra hoe dit voel oor honde. -John Osborne
om-'n-skrywer-te-vra-hoe-hy-voel-oor-kritici-is-soos-om-'n-lamppaal-te-vra-hoe-dit-voel-oor-honde