Geen dag is lank vir iemand wat werk nie.


geen-dag-is-lank-vir-iemand-wat-werk-nie
senecageendagislankviriemandwatwerkniegeen dagdag isis lanklank virvir iemandwat werkwerk niegeen dag isdag is lankis lank virlank vir iemandvir iemand watiemand wat werkwat werk niegeen dag is lankdag is lank viris lank vir iemandlank vir iemand watvir iemand wat werkiemand wat werk niegeen dag is lank virdag is lank vir iemandis lank vir iemand watlank vir iemand wat werkvir iemand wat werk nie

Daar is geen luiaard wat glad nie wil werk nie. Hy verlang maar net na 'n ander soort werk as die wat hy nou moet doen. -C.J. Langenhoven
daar-is-geen-luiaard-wat-glad-nie-wil-werk-nie-hy-verlang-maar-net-na-'n-ander-soort-werk-as-die-wat-hy-nou-moet-doen
As iemand se kritiek oor my werk gunstig is, doen ek nie die moeite om te ondersoek of hy 'n bevoegde beoordelaar is nie. -C.J. Langenhoven
as-iemand-se-kritiek-oor-my-werk-gunstig-is-doen-ek-nie-die-moeite-om-te-ondersoek-of-hy-'n-bevoegde-beoordelaar-is-nie
'n Presiese baas hou nie nalatige knegte lank nie. Die wat hy nie wegja nie loop weg. -C.J. Langenhoven
'n-presiese-baas-hou-nie-nalatige-knegte-lank-nie-die-wat-hy-nie-wegja-nie-loop-weg