Geen argitektuur is so skoon as wat dit eenvoudig is nie.


geen-argitektuur-is-so-skoon-as-wat-dit-eenvoudig-is-nie
john ruskingeenargitektuurissoskoonaswatditeenvoudigniegeen argitektuurargitektuur isis soso skoonskoon asas watwat ditdit eenvoudigeenvoudig isis niegeen argitektuur isargitektuur is sois so skoonso skoon asskoon as watas wat ditwat dit eenvoudigdit eenvoudig iseenvoudig is niegeen argitektuur is soargitektuur is so skoonis so skoon asso skoon as watskoon as wat ditas wat dit eenvoudigwat dit eenvoudig isdit eenvoudig is niegeen argitektuur is so skoonargitektuur is so skoon asis so skoon as watso skoon as wat ditskoon as wat dit eenvoudigas wat dit eenvoudig iswat dit eenvoudig is nie

Dink eenvoudig, soos my ou meester gewoond was om te sê. Dit beteken om die geheel te reduseer tot die eenvoudigste terme van sy dele, om terug te keer tot die grondbeginsels. -Frank Lloyd Wright
dink-eenvoudig-soos-my-meester-gewoond-was-om-te-sê-dit-beteken-om-die-geheel-te-reduseer-tot-die-eenvoudigste-terme-van-sy-dele-om-terug-te-keer
Ek smeek U, Heer, om hulp dat ek behouDie wonderskat my toebedeel as kind:Dat ek, in wat ek op U wêreld vind,Weerkaatsing van U godlik skoon aanskou. -C. Louis Leipoldt
ek-smeek-u-heer-om-hulp-dat-ek-behoudie-wonderskat-my-toebedeel-as-kinddat-ek-in-wat-ek-op-u-wêreld-vindweerkaatsing-van-u-godlik-skoon-aanskou
Argitektuur is primêr die kuns van betekenisvolle ruimte, dit wil sê vorme betekenisvol ten opsigte van hul ruimtes. -Claude Bragdon
argitektuur-is-primêr-die-kuns-van-betekenisvolle-ruimte-dit-wil-sê-vorme-betekenisvol-ten-opsigte-van-hul-ruimtes
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie