Gebore onder de Engelsche vlag, wens ik niet daaronder sterven.


gebore-onder-de-engelsche-vlag-wens-ik-niet-daaronder-sterven
paul krugergeboreonderdeengelschevlagwensiknietdaaronderstervengebore onderonder dede engelscheengelsche vlagwens ikik nietniet daaronderdaaronder stervengebore onder deonder de engelschede engelsche vlagwens ik nietik niet daaronderniet daaronder stervengebore onder de engelscheonder de engelsche vlagwens ik niet daaronderik niet daaronder stervengebore onder de engelsche vlagwens ik niet daaronder sterven

Mense droom dikwels wat hulle wakend wens. -Terentius
mense-droom-dikwels-wat-hulle-wakend-wens
Help jou swakke mededinger op die bene bly. As hy tot niet gaan, kom daar straks 'n sterke in sy plek. -C.J. Langenhoven
help-jou-swakke-mededinger-op-die-bene-bly-as-hy-tot-niet-gaan-kom-daar-straks-'n-sterke-in-sy-plek
Waarom moet de chimpanzee niet mee?De chimpanzee is ziek van zee. -Paul van Ostaijen
waarom-moet-de-chimpanzee-niet-meede-chimpanzee-is-ziek-van-zee
Van die reg wat met ons gebore is, daarvan is, helaas, nooit sprake. -Johann Wolfgang von Goethe
van-die-reg-wat-met-ons-gebore-is-daarvan-is-helaas-nooit-sprake