Frisgewaag is half gewonne: maar dis maar die eerste helfte.


frisgewaag-is-half-gewonne-maar-dis-maar-die-eerste-helfte
c.j. langenhovenfrisgewaagishalfgewonnemaardisdieeerstehelftefrisgewaag isis halfhalf gewonnemaar disdis maarmaar diedie eersteeerste helftefrisgewaag is halfis half gewonnemaar dis maardis maar diemaar die eerstedie eerste helftefrisgewaag is half gewonnemaar dis maar diedis maar die eerstemaar die eerste helftemaar dis maar die eerstedis maar die eerste helfte

Ek bly by my eerste mening, want ek is nou maar eenmaal 'n filosoof.Die gevaarlikste struikelblok vir 'n jong skrywer is nie sy eerste werk nie, maar sy tweede.Die masjinerie van die wetenskap moet individualisties en geïsoleer wees. 'n Horde kan raas rondom 'n paleis, maar kan nie 'n telefoongesprek ontwrig nie. As die spesialis sy verskyning maak, lê dit die demokrasie met die helfte aan bande.Die mens was nooit met groter vreugde vervul as toe hy 'n katedraal gebou het nie: iets wat met die eerste oogopslag na 'n groot standbeeld lyk, maar van nader beskou, so lewendig en opwindend soos 'n woud is.Waar is die waarheid. Ja, waar is hy, dis waar. Maar waar is hy?Dis waar daar is nie rook sonder vuur nie: maar hoe meer rook hoe minder vuur.