Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor;In ons skole, in ons kerke word ons moedertaal vermoor.


engels-engels-alles-engels-engels-wat-jy-hoorin-ons-skole-in-ons-kerke-word-ons-moedertaal-vermoor
c.p. hoogenhoutengelsallesengelswatjyhoorinonsskoleinkerkewordmoedertaalvermooralles engelsengels watwat jyjy sienons skolein onsons kerkekerke wordword onsons moedertaalmoedertaal vermoorengels wat jywat jy sienjy sien enin ons kerkeons kerke wordkerke word onsword ons moedertaalons moedertaal vermoorengels wat jy sienwat jy sien enin ons kerke wordons kerke word onskerke word ons moedertaalword ons moedertaal vermoorengels wat jy sien enin ons kerke word onsons kerke word ons moedertaalkerke word ons moedertaal vermoor

Nederlands behoort net gebruik te word om Engels te onderrig, en Engels om die res te onderrig. -Alfred Milner
nederlands-behoort-net-gebruik-te-word-om-engels-te-onderrig-engels-om-die-res-te-onderrig
Ons is studente van woorde: ons word 10 of 15 jaar saamgehok in skole en kolleges en voordrag kamers en kom uiteindelik te voorskyn met 'n sak wind, 'n geheue vir woorde en weet absoluut niks. -Ralph Waldo Emerson
ons-is-studente-van-woorde-ons-word-10-of-15-jaar-saamgehok-in-skole-kolleges-voordrag-kamers-kom-uiteindelik-te-voorskyn-met-'n-sak-wind-'n-geheue
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons