En julle sal die Taal asseblief leer gebruik,gehoorsaam sal julle dit gebruik, breek...


en-julle-sal-die-taal-asseblief-leer-gebruikgehoorsaam-sal-julle-dit-gebruik-breek
breyten breytenbachjullesaldietaalassebliefleergebruikgehoorsaamditgebruikbreeken jullejulle salsal diedie taaltaal assebliefasseblief leersal jullejulle ditdit gebruiken julle saljulle sal diesal die taaldie taal asseblieftaal asseblief leersal julle ditjulle dit gebruiken julle sal diejulle sal die taalsal die taal assebliefdie taal asseblief leersal julle dit gebruiken julle sal die taaljulle sal die taal assebliefsal die taal asseblief leer

Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word. -Die Bybel
met-die-maat-waarmee-julle-meet-sal-ook-vir-julle-gemeet-word
Moenie wat heilig is, vir die honde gooi nie: hulle sal omspring en julle verskeur; en moenie julle pêrels voor die varke gooi nie: hulle sal dit met hulle pote vertrap. -Die Bybel
moenie-wat-heilig-is-vir-die-honde-gooi-nie-hulle-sal-omspring-julle-verskeur-moenie-julle-pêrels-voor-die-varke-gooi-nie-hulle-sal-dit-met-hulle
Julle [mans] het die wêreld van die begin af bestuur. Kyk na die gemors wat julle gemaak het. -Desmond Tutu
julle-mans-het-die-wêreld-van-die-begin-af-bestuur-kyk-na-die-gemors-wat-julle-gemaak-het
Die beskaafde man het 'n koets gebou, maar die gebruik van sy voete verloor. Hy word met krukke gestut, maar boet die gebruik van sy spiere in. -Ralph Waldo Emerson
die-beskaafde-man-het-'n-koets-gebou-maar-die-gebruik-van-sy-voete-verloor-hy-word-met-krukke-gestut-maar-boet-die-gebruik-van-sy-spiere-in