En is jy witOf swartKak almal in die symste taal


en-is-jy-witof-swartkak-almal-in-die-symste-taal
koos kombuisisjywitofswartkakalmalindiesymstetaalen isis jyjy witofwitof swartkakswartkak almalalmal inin diedie symstesymste taalen is jyis jy witofjy witof swartkakwitof swartkak almalswartkak almal inalmal in diein die symstedie symste taalen is jy witofis jy witof swartkakjy witof swartkak almalwitof swartkak almal inswartkak almal in diealmal in die symstein die symste taalen is jy witof swartkakis jy witof swartkak almaljy witof swartkak almal inwitof swartkak almal in dieswartkak almal in die symstealmal in die symste taal

Broers, ons het almal sonder God gedroom. -D.J. Opperman
broers-ons-het-almal-sonder-god-gedroom
Arm of ryk, die dood maak almal gelyk. -Spreekwoorde
arm-of-ryk-die-dood-maak-almal-gelyk
Reg is wat in elke land nuttig is vir almal of vir die grootste moontlike getal. -Justinianus I
reg-is-wat-in-elke-land-nuttig-is-vir-almal-of-vir-die-grootste-moontlike-getal