elke droom skryf so sy klein, geheime briewesoggens soek ons die rofies ink in die spieëlom dit weg te kan bêre in argiewemaar die wonde genees nie


elke-droom-skryf-so-sy-klein-geheime-briewesoggens-soek-ons-die-rofies-ink-in-die-spieëlom-dit-weg-te-kan-bêre-in-argiewemaar-die-wonde-genees-nie
breyten breytenbachelkedroomskryfsosykleingeheimebriewesoggenssoekonsdierofiesinkinspielomditwegtekanbêreargiewemaarwondegeneesnieelke droomdroom skryfskryf soso sysy kleingeheime briewesoggensbriewesoggens soeksoek onsons diedie rofiesrofies inkink inin diedie spieëlomspieëlom ditdit wegweg tete kankan bêrebêre inin argiewemaarargiewemaar diedie wondewonde geneesgenees nieelke droom skryfdroom skryf soskryf so syso sy kleingeheime briewesoggens soekbriewesoggens soek onssoek ons dieons die rofiesdie rofies inkrofies ink inink in diein die spieëlomdie spieëlom ditspieëlom dit wegdit weg teweg te kante kan bêrekan bêre inbêre in argiewemaarin argiewemaar dieargiewemaar die wondedie wonde geneeswonde genees nieelke droom skryf sodroom skryf so syskryf so sy kleingeheime briewesoggens soek onsbriewesoggens soek ons diesoek ons die rofiesons die rofies inkdie rofies ink inrofies ink in dieink in die spieëlomin die spieëlom ditdie spieëlom dit wegspieëlom dit weg tedit weg te kanweg te kan bêrete kan bêre inkan bêre in argiewemaarbêre in argiewemaar diein argiewemaar die wondeargiewemaar die wonde geneesdie wonde genees nieelke droom skryf so sydroom skryf so sy kleingeheime briewesoggens soek ons diebriewesoggens soek ons die rofiessoek ons die rofies inkons die rofies ink indie rofies ink in dierofies ink in die spieëlomink in die spieëlom ditin die spieëlom dit wegdie spieëlom dit weg tespieëlom dit weg te kandit weg te kan bêreweg te kan bêre inte kan bêre in argiewemaarkan bêre in argiewemaar diebêre in argiewemaar die wondein argiewemaar die wonde geneesargiewemaar die wonde genees nie

O lessenaar van jou lyf,my klein inkputwaaruit ek skryf. -D.J. Opperman
o-lessenaar-van-jou-lyfmy-klein-inkputwaaruit-ek-skryf
Om af te breek is geen kuns nie. 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie verniel wat dit 'n God gekos het om te maak. -C.J. Langenhoven
om-af-te-breek-is-geen-kuns-nie-'n-klein-babetjie-kan-'n-blommetjie-verniel-wat-dit-'n-god-gekos-het-om-te-maak
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
God, skenk vir ons die goeie, al bid ons nie daarom nie, maar hou die kwaad van ons weg, selfs al bid ons daarom. -Plato
god-skenk-vir-ons-die-goeie-al-bid-ons-nie-daarom-nie-maar-hou-die-kwaad-van-ons-weg-selfs-al-bid-ons-daarom