Ek weier om vergaderings te lei waarop snotkop prefekte en werkers met standerd 6 nou skielik 'n sê het.


ek-weier-om-vergaderings-te-lei-waarop-snotkop-prefekte-werkers-met-standerd-6-nou-skielik-'n-sê-het
unknownekweieromvergaderingsteleiwaaropsnotkopprefektewerkersmetstanderd6nouskielik'nhetek weierweier omom vergaderingsvergaderings tete leilei waaropwaarop snotkopsnotkop prefekteprefekte enen werkerswerkers metmet standerdnou skielikskielik 'nsê hetek weier omweier om vergaderingsom vergaderings tevergaderings te leite lei waaroplei waarop snotkopwaarop snotkop prefektesnotkop prefekte enprefekte en werkersen werkers metwerkers met standerdmet standerd 6standerd 6 nou6 nou skieliknou skielik 'nskielik 'n sên sê hetek weier om vergaderingsweier om vergaderings teom vergaderings te leivergaderings te lei waaropte lei waarop snotkoplei waarop snotkop prefektewaarop snotkop prefekte ensnotkop prefekte en werkersprefekte en werkers meten werkers met standerdwerkers met standerd 6met standerd 6 noustanderd 6 nou skielik6 nou skielik 'nnou skielik 'n sêskielik 'n sê hetek weier om vergaderings teweier om vergaderings te leiom vergaderings te lei waaropvergaderings te lei waarop snotkopte lei waarop snotkop prefektelei waarop snotkop prefekte enwaarop snotkop prefekte en werkerssnotkop prefekte en werkers metprefekte en werkers met standerden werkers met standerd 6werkers met standerd 6 noumet standerd 6 nou skielikstanderd 6 nou skielik 'n6 nou skielik 'n sênou skielik 'n sê het

Die werkers het niks om te verloor behalwe hul kettings. Hulle kan 'n wêreld wen. Werkers van die wêreld, verenig! -Karl Marx
die-werkers-het-niks-om-te-verloor-behalwe-hul-kettings-hulle-kan-'n-wêreld-wen-werkers-van-die-wêreld-verenig
Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk. -André P. Brink
ons-het-nou-genoeg-gepraat-dit-het-nou-tyd-geword-dat-die-skrywer-net-doodeenvoudig-voortgaan-met-sy-werk
Broeder, jy is my bondgenoot: moet nou nie die wit olifant wees om my in die Engelse kraal te lei nie. -Paul Kruger
broeder-jy-is-my-bondgenoot-moet-nou-nie-die-wit-olifant-wees-om-my-in-die-engelse-kraal-te-lei-nie
Kennis het nog altyd die meeste gebaat by daardie boeke waarop die drukkers 'n verlies gemaak het. -Thomas Fuller
kennis-het-nog-altyd-die-meeste-gebaat-by-daardie-boeke-waarop-die-drukkers-'n-verlies-gemaak-het