Ek smeek U, Heer, om hulp dat ek behouDie wonderskat my toebedeel as kind:Dat ek, in wat ek op U wêreld vind,Weerkaatsing van U godlik skoon aanskou.


ek-smeek-u-heer-om-hulp-dat-ek-behoudie-wonderskat-my-toebedeel-as-kinddat-ek-in-wat-ek-op-u-wêreld-vindweerkaatsing-van-u-godlik-skoon-aanskou
c. louis leipoldteksmeekheeromhulpdatekbehoudiewonderskatmytoebedeelaskinddatekinwatopwêreldvindweerkaatsingvangodlikskoonaanskouek smeeksmeek uom hulphulp datdat ekek behoudiebehoudie wonderskatwonderskat mymy toebedeeltoebedeel asin watwat ekek opop uu wêreldvan uu godlikgodlik skoonskoon aanskouek smeek uom hulp dathulp dat ekdat ek behoudieek behoudie wonderskatbehoudie wonderskat mywonderskat my toebedeelmy toebedeel asin wat ekwat ek opek op uop u wêreldvan u godliku godlik skoongodlik skoon aanskouom hulp dat ekhulp dat ek behoudiedat ek behoudie wonderskatek behoudie wonderskat mybehoudie wonderskat my toebedeelwonderskat my toebedeel asin wat ek opwat ek op uek op u wêreldvan u godlik skoonu godlik skoon aanskouom hulp dat ek behoudiehulp dat ek behoudie wonderskatdat ek behoudie wonderskat myek behoudie wonderskat my toebedeelbehoudie wonderskat my toebedeel asin wat ek op uwat ek op u wêreldvan u godlik skoon aanskou

O Allah! U is my Metgesel en my Helper, met u hulp loop ek en met u hulp val ek aan en met u hulp veg ek.(Die Heilige Koran) -Die Bybel
o-allah-u-is-my-metgesel-my-helper-met-u-hulp-loop-ek-met-u-hulp-val-ek-aan-met-u-hulp-veg-ekdie-heilige-koran
'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie
Die Afrikaners moes apartheid probeer om uit te vind dat dit nie werk nie. -Piet Cillié
die-afrikaners-moes-apartheid-probeer-om-uit-te-vind-dat-dit-nie-werk-nie
Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. -Die Bybel
dat-ek-nie-wil-doen-wat-ek-doen-nie-beteken-dat-ek-toegee-dat-die-wet-goed-is
'n Mens kan op min dinge staatmaak in 'n politieke demokrasie behalwe die mense se geloof dat een redder van die wêreld op 'n slag genoeg is. -Alistair Cooke
'n-mens-kan-op-min-dinge-staatmaak-in-'n-politieke-demokrasie-behalwe-die-mense-se-geloof-dat-een-redder-van-die-wêreld-op-'n-slag-genoeg-is