Ek sê nie al die suur mense is fariseërs nie. Maar naastenby al die fariseërs is suur. In alle geval, solank as hulle onthou om fariseërs te wees. Want dis ook 'n inspanning.


ek-sê-nie-al-die-suur-mense-is-fariseërs-nie-maar-naastenby-al-die-fariseërs-is-suur-in-alle-geval-solank-as-hulle-onthou-om-fariseërs-te-wees
c.j. langenhovenekniealdiesuurmenseisfarisersniemaarnaastenbysuurinallegevalsolankashulleonthouomteweeswantdisook'ninspanningek sêsê nienie alal diedie suursuur mensemense isis fariseërsfariseërs niemaar naastenbynaastenby alal diedie fariseërsfariseërs isis suurin allealle gevalsolank asas hullehulle onthouonthou omom fariseërsfariseërs tete weeswant disdis ookook 'nn inspanningek sê niesê nie alnie al dieal die suurdie suur mensesuur mense ismense is fariseërsis fariseërs niemaar naastenby alnaastenby al dieal die fariseërsdie fariseërs isfariseërs is suurin alle gevalsolank as hulleas hulle onthouhulle onthou omonthou om fariseërsom fariseërs tefariseërs te weeswant dis ookdis ook 'nook 'n inspanning

'n Man met 'n suur gesig behoort nie 'n winkel te begin nie. -Spreekwoorde
'n-man-met-'n-suur-gesig-behoort-nie-'n-winkel-te-begin-nie
Vir mense om gelukkig te wees in hulle werk, is hierdie drie dinge nodig: hulle moet geskik wees daarvoor, hulle moet nie te veel daarvan doen nie, en hulle moet 'n gevoel van sukses in die werk hê. -John Ruskin
vir-mense-om-gelukkig-te-wees-in-hulle-werk-is-hierdie-drie-dinge-nodig-hulle-moet-geskik-wees-daarvoor-hulle-moet-nie-te-veel-daarvan-doen-nie-hulle
Dis nie reg van my buurman om te bid vir reën solank as my gerwe nog op die land lê nie. Waarom dink hy net aan sy eie belange? -C.J. Langenhoven
dis-nie-reg-van-my-buurman-om-te-bid-vir-reën-solank-as-my-gerwe-nog-op-die-land-lê-nie-waarom-dink-hy-net-aan-sy-eie-belange
Hulle wat nie die verlede kan onthou nie, is gedoem om dit te herhaal. -George Santayana
hulle-wat-nie-die-verlede-kan-onthou-nie-is-gedoem-om-dit-te-herhaal