Ek neem nie die papier kwalik dat hy geduldig is nie, maar die leser.


ek-neem-nie-die-papier-kwalik-dat-hy-geduldig-is-nie-maar-die-leser
c.j. langenhovenekneemniediepapierkwalikdathygeduldigisniemaarleserek neemneem nienie diedie papierpapier kwalikkwalik datdat hyhy geduldiggeduldig isis niemaar diedie leserek neem nieneem nie dienie die papierdie papier kwalikpapier kwalik datkwalik dat hydat hy geduldighy geduldig isgeduldig is niemaar die leserek neem nie dieneem nie die papiernie die papier kwalikdie papier kwalik datpapier kwalik dat hykwalik dat hy geduldigdat hy geduldig ishy geduldig is nieek neem nie die papierneem nie die papier kwaliknie die papier kwalik datdie papier kwalik dat hypapier kwalik dat hy geduldigkwalik dat hy geduldig isdat hy geduldig is nie

Die ware vriendskap, nou, is nie te koop nie; want vriendskap vind nie sy lus in neem nie, maar in gee. -C.J. Langenhoven
die-ware-vriendskap-nou-is-nie-te-koop-nie-want-vriendskap-vind-nie-sy-lus-in-neem-nie-maar-in-gee
Skeur jou los van jou eie nasie af en verwonder jou dat die ander nasies nie oormekaar val om jou in te neem nie. -C.J. Langenhoven
skeur-jou-los-van-jou-eie-nasie-af-verwonder-jou-dat-die-ander-nasies-nie-oormekaar-val-om-jou-in-te-neem-nie
Sal die leser wat by hierdie plekke kom, as die skrywer in die graf is, onthou dat daar vir hom ook 'n jaar sal kom waarvan hy nie die Ou-jaarsdag sal sien nie. -C.J. Langenhoven
sal-die-leser-wat-by-hierdie-plekke-kom-as-die-skrywer-in-die-graf-is-onthou-dat-daar-vir-hom-ook-'n-jaar-sal-kom-waarvan-hy-nie-die-ou-jaarsdag-sal
'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie
Omdat ek opgelet het dat papier meer kos voordat daarop geskryf is. -Socrates
omdat-ek-opgelet-het-dat-papier-meer-kos-voordat-daarop-geskryf-is
Neem hierdie lydensbeker van My af weg. Moet nogtans nie doen wat Ek wil nie, maar wat U wil. -Die Bybel
neem-hierdie-lydensbeker-van-my-af-weg-moet-nogtans-nie-doen-wat-ek-wil-nie-maar-wat-u-wil