Ek leef met my oogop die ewigheid - gedagvaar deur die dood


ek-leef-met-my-oogop-die-ewigheid-gedagvaar-deur-die-dood
joan hambridgeekleefmetmyoogopdieewigheidgedagvaardeurdoodek leefleef metmet mymy oogopoogop diedie ewigheidewigheidgedagvaargedagvaar deurdeur diedie doodek leef metleef met mymet my oogopmy oogop dieoogop die ewigheiddie ewigheidgedagvaar deurgedagvaar deur diedeur die doodek leef met myleef met my oogopmet my oogop diemy oogop die ewigheidoogop die ewigheidgedagvaar deur diegedagvaar deur die doodek leef met my oogopleef met my oogop diemet my oogop die ewigheidmy oogop die ewigheidgedagvaar deur die dood

Ons loop met vreemde voete; ons sien met vreemde oë; deur 'n vreemde geheue herken en groet ons mense; ons leef van vreemde arbeid. -Pliny the Elder
ons-loop-met-vreemde-voete-ons-met-vreemde-oë-deur-'n-vreemde-geheue-herken-groet-ons-mense-ons-leef-van-vreemde-arbeid
Solank as wat ek iets nodig het, het ek 'n rede om te leef. Tevredenheid is die dood. -George Bernard Shaw
solank-as-wat-ek-iets-nodig-het-het-ek-'n-rede-om-te-leef-tevredenheid-is-die-dood
Lewe uit 'n tradisie...dit is leef in 'n bestendige debat met die verlede. -N.P. van Wyk Louw
lewe-uit-'n-tradisiedit-is-leef-in-'n-bestendige-debat-met-die-verlede
Die filosoof spot met die dood, maar glad nie met sy rumatiek nie. -Fliegende Blätter
die-filosoof-spot-met-die-dood-maar-glad-nie-met-sy-rumatiek-nie
Watter pyn,watter verlangevorm myen slyt my wegvir die ewigheid reg? -Johann de Lange
watter-pynwatter-verlangevorm-myen-slyt-my-wegvir-die-ewigheid-reg