Ek is 'n beertjie met 'n klein verstandjie en lang woorde maak my moeg.


ek-is-'n-beertjie-met-'n-klein-verstandjie-lang-woorde-maak-my-moeg
a.a. milneekis'nbeertjiemetkleinverstandjielangwoordemaakmymoegek isis 'nn beertjiebeertjie metmet 'nn kleinklein verstandjieverstandjie enen langlang woordewoorde maakmaak mymy moegek is 'nis 'n beertjien beertjie metbeertjie met 'nmet 'n kleinn klein verstandjieklein verstandjie enverstandjie en langen lang woordelang woorde maakwoorde maak mymaak my moegek is 'n beertjieis 'n beertjie metn beertjie met 'nbeertjie met 'n kleinmet 'n klein verstandjien klein verstandjie enklein verstandjie en langverstandjie en lang woordeen lang woorde maaklang woorde maak mywoorde maak my moegek is 'n beertjie metis 'n beertjie met 'nn beertjie met 'n kleinbeertjie met 'n klein verstandjiemet 'n klein verstandjie enn klein verstandjie en langklein verstandjie en lang woordeverstandjie en lang woorde maaken lang woorde maak mylang woorde maak my moeg

Ons is studente van woorde: ons word 10 of 15 jaar saamgehok in skole en kolleges en voordrag kamers en kom uiteindelik te voorskyn met 'n sak wind, 'n geheue vir woorde en weet absoluut niks. -Ralph Waldo Emerson
ons-is-studente-van-woorde-ons-word-10-of-15-jaar-saamgehok-in-skole-kolleges-voordrag-kamers-kom-uiteindelik-te-voorskyn-met-'n-sak-wind-'n-geheue
Om af te breek is geen kuns nie. 'n Klein babetjie kan 'n blommetjie verniel wat dit 'n God gekos het om te maak. -C.J. Langenhoven
om-af-te-breek-is-geen-kuns-nie-'n-klein-babetjie-kan-'n-blommetjie-verniel-wat-dit-'n-god-gekos-het-om-te-maak
'n Mens wil soms mor oor die vitterigheid wat die honderdduisend woorde van 'n roman oor net vyf woorde wil kelder...Resensente is nie blindemolle nie; party word net soms met blindheid geslaan. -Frederik de Jager
'n-mens-wil-soms-mor-oor-die-vitterigheid-wat-die-honderdduisend-woorde-van-'n-roman-oor-net-vyf-woorde-wil-kelderresensente-is-nie-blindemolle-nie
klein verlede, verwaai en verspot, vergete en toetentalbeteuterd in die gang van 'n vasteland wat geduldigsy grondwater aanvul met bloed en met bloed bemes... -Wilma Stockenstrom
klein-verlede-verwaai-verspot-vergete-toetentalbeteuterd-in-die-gang-van-'n-vasteland-wat-geduldigsy-grondwater-aanvul-met-bloed-met-bloed-bemes
Om die luiaard gisteraand nie moeg was nie, het hy vannag nie gerus nie en daarom is hy vanmôre nog lui. -C.J. Langenhoven
om-die-luiaard-gisteraand-nie-moeg-was-nie-het-hy-vannag-nie-gerus-nie-daarom-is-hy-vanmôre-nog-lui