ek-is-'n-afrikanerso-staan-hollanders-duitsers-franse-saammet-die-hiergeborenes-onder-daardie-naam
d.j. oppermanekis'nafrikanersostaanhollandersduitsersfransesaammetdiehiergeborenesonderdaardienaamek isis 'nstaan hollandersduitsers enen fransefranse saammetsaammet diedie hiergeboreneshiergeborenes onderonder daardiedaardie naamek is 'nduitsers en franseen franse saammetfranse saammet diesaammet die hiergeborenesdie hiergeborenes onderhiergeborenes onder daardieonder daardie naamduitsers en franse saammeten franse saammet diefranse saammet die hiergeborenessaammet die hiergeborenes onderdie hiergeborenes onder daardiehiergeborenes onder daardie naamduitsers en franse saammet dieen franse saammet die hiergeborenesfranse saammet die hiergeborenes ondersaammet die hiergeborenes onder daardiedie hiergeborenes onder daardie naam

Daar trek 'n koeël, met spoed, met spoed;hy's nat van Afrikaner bloed,en smart die boodskap wat hy voer;hy kom uit Afrikaner-roer,hy kom uit Afrikaner-hart. -Jan F.E. Celliers
daar-trek-'n-koeël-met-spoed-met-spoedhy's-nat-van-afrikaner-bloed-smart-die-boodskap-wat-hy-voerhy-kom-uit-afrikaner-roerhy-kom-uit-afrikaner-hart
Jy weet die Afrikaner het gely. Maar dieselfde Afrikaner wat gely het, het oorgeneem en het vergeet hy het gely. Hy het net homself gesien. -Olga Sema
jy-weet-die-afrikaner-het-gely-maar-dieselfde-afrikaner-wat-gely-het-het-oorgeneem-het-vergeet-hy-het-gely-hy-het-net-homself-gesien