Ek bly by my eerste mening, want ek is nou maar eenmaal 'n filosoof.


ek-bly-by-my-eerste-mening-want-ek-is-nou-maar-eenmaal-'n-filosoof
voltaireekblybymyeerstemeningwantekisnoumaareenmaal'nfilosoofek blybly byby mymy eersteeerste meningwant ekek isis nounou maarmaar eenmaaleenmaal 'nn filosoofek bly bybly by myby my eerstemy eerste meningwant ek isek is nouis nou maarnou maar eenmaalmaar eenmaal 'neenmaal 'n filosoofek bly by mybly by my eersteby my eerste meningwant ek is nouek is nou maaris nou maar eenmaalnou maar eenmaal 'nmaar eenmaal 'n filosoofek bly by my eerstebly by my eerste meningwant ek is nou maarek is nou maar eenmaalis nou maar eenmaal 'nnou maar eenmaal 'n filosoof

Frisgewaag is half gewonne: maar dis maar die eerste helfte. -C.J. Langenhoven
frisgewaag-is-half-gewonne-maar-dis-maar-die-eerste-helfte
As twee vriende eenmaal getwis het, kan hulle afmaak maar die vorige vriendskap kry hulle nooit weer terug nie. Buiten wanneer hulle met mekaar getroud is. -C.J. Langenhoven
as-twee-vriende-eenmaal-getwis-het-kan-hulle-afmaak-maar-die-vorige-vriendskap-kry-hulle-nooit-weer-terug-nie-buiten-wanneer-hulle-met-mekaar-getroud
Bly spaarsaam opdat jy die vermoë mag behou om vrygewend te bly. -C.J. Langenhoven
bly-spaarsaam-opdat-jy-die-vermoë-mag-behou-om-vrygewend-te-bly
Die filosoof spot met die dood, maar glad nie met sy rumatiek nie. -Fliegende Blätter
die-filosoof-spot-met-die-dood-maar-glad-nie-met-sy-rumatiek-nie