Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk.


eintlik-kom-dit-daarop-neer-dat-die-skrywer-'n-aap-van-god-is-omdat-hy-met-oerbronne-werk
etienne lerouxeintlikkomditdaaropneerdatdieskrywer'naapvangodisomdathymetoerbronnewerkeintlik komkom ditdit daaropdaarop neerneer datdat diedie skrywerskrywer 'nn aapaap vanvan godgod isis omdatomdat hyhy metmet oerbronneoerbronne werkeintlik kom ditkom dit daaropdit daarop neerdaarop neer datneer dat diedat die skrywerdie skrywer 'nskrywer 'n aapn aap vanaap van godvan god isgod is omdatis omdat hyomdat hy methy met oerbronnemet oerbronne werkeintlik kom dit daaropkom dit daarop neerdit daarop neer datdaarop neer dat dieneer dat die skrywerdat die skrywer 'ndie skrywer 'n aapskrywer 'n aap vann aap van godaap van god isvan god is omdatgod is omdat hyis omdat hy metomdat hy met oerbronnehy met oerbronne werkeintlik kom dit daarop neerkom dit daarop neer datdit daarop neer dat diedaarop neer dat die skrywerneer dat die skrywer 'ndat die skrywer 'n aapdie skrywer 'n aap vanskrywer 'n aap van godn aap van god isaap van god is omdatvan god is omdat hygod is omdat hy metis omdat hy met oerbronneomdat hy met oerbronne werk

Omdat ek opgelet het dat papier meer kos voordat daarop geskryf is.Ons het nou genoeg gepraat. Dit het nou tyd geword dat die skrywer net doodeenvoudig voortgaan met sy werk.Ek is 'n Afrikaan, maar 'n swart man, 'n afstammeling van slawe wat uit Afrika gebring is...As dinge anders was, kon ek een van hulle gewees het - of het een of ander onbekende lot my toegeval in een van die ontelbare, voortdurende burgeroorloë of stam botsings op hierdie brutale kontinent. En so bedank ek God dat my voorsaat daardie reis oorleef het...Praat met my oor Afrika en my swart wortels en my verwantskap met my Afrika-broers en ek sal dit in jou gesig teruggooi, en dan sal ek jou neus in die beelde van verrottende vleis invryf (van die slagoffers van die volksmoord op die Tutsi's of Rwanda)...Jammer, maar ek was daar. 'n AK-47 is teen my neus gedruk, ek het met panga-gewapende Hutu-stamlede gesels met die bloed van hul jongste slagoffers op hul T-hemde. Ek het 'n cholera-epidemie in Zaïre gesien, 'n hongersnood in Ethiopië, 'n burgeroorlog in Liberië. Ek het stede gesien wat tot feitlike rommel gebombardeer is, en ander stede afgetakel tot rommel, omdat hul leiers toegelaat het dat hulle verrot en verval terwyl hulle miljarde dollar - ja, miljarde - in oorsese bankrekenings weggesteek het...Dank God my voorsaat het uitgekom, omdat ek nou nie een van hulle is nie.As ek die begeerte mog waag, sou ek dit graag so wil hê dat die engel wat my kom haal huis toe, my daar bring met die verslag: Dit is verskriklik belangrik dat ons altyd daardie reg voorbehou dat ons van mekaar moet, mag en kan verskil. Ons is nie hier om eensgesind te wees nie. Dit is stimulerend en dit is die dinge wat Afrikaans sal laat oorleef, as ons kan leer om te ontleer die ou kodes dat jy nie eintlik jou mond of jou bek te veel mag oopmaak nie.Behandel jou meerdere met beleefdheid omdat dit jou plig is; jou gelyke omdat dit jou plesier is; jou mindere omdat dit jou voorreg is.