Eiendom is diefstal.


eiendom-is-diefstal
pierre joseph proudhoneiendomisdiefstaleiendom isis diefstaleiendom is diefstal