Eerlike diplomasie is net so min moontlik soos droë water of hout yster.


eerlike-diplomasie-is-net-so-min-moontlik-soos-droë-water-of-hout-yster
joseph stalineerlikediplomasieisnetsominmoontliksoosdrowaterofhoutystereerlike diplomasiediplomasie isis netnet soso minmin moontlikmoontlik soossoos droëdroë waterhout ystereerlike diplomasie isdiplomasie is netis net sonet so minso min moontlikmin moontlik soosmoontlik soos droësoos droë waterwater of houteerlike diplomasie is netdiplomasie is net sois net so minnet so min moontlikso min moontlik soosmin moontlik soos droëmoontlik soos droë waterdroë water of houtwater of hout ystereerlike diplomasie is net sodiplomasie is net so minis net so min moontliknet so min moontlik soosso min moontlik soos droëmin moontlik soos droë watersoos droë water of houtdroë water of hout yster

'n Diplomaat moet soveel moontlik luister en so min moontlik sê. -Klemens Metternich
'n-diplomaat-moet-soveel-moontlik-luister-so-min-moontlik-sê
Die diplomasie is soos 'n mandjie eiers en nie soos 'n mandjie klippe nie. -D.F. Malan
die-diplomasie-is-soos-'n-mandjie-eiers-nie-soos-'n-mandjie-klippe-nie
'n Monargie is soos 'n pragtige skip wat met al sy seile gespan 'n rots tref en vir ewig sink; demokrasie is soos 'n vlot wat nooit sink nie, maar verbrands, jou voete is altyd in die water. -Fischer Ames
'n-monargie-is-soos-'n-pragtige-skip-wat-met-al-sy-seile-gespan-'n-rots-tref-vir-ewig-sink-demokrasie-is-soos-'n-vlot-wat-nooit-sink-nie-maar
Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente. -Frederik die Grote
diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente
Hy drup hervormings uit soos water wat uit 'n spons gepers word. -Joseph Chamberlain
hy-drup-hervormings-uit-soos-water-wat-uit-'n-spons-gepers-word
Dit is moontlik dat dit is soos om na die lughawe van Parys te gaan en te dink jy het Frankryk gesien. -Bruce Greyson
dit-is-moontlik-dat-dit-is-soos-om-na-die-lughawe-van-parys-te-gaan-te-dink-jy-het-frankryk-gesien