Drome het ook asem en trane en marteling,en die aanraking van blydskap;hulle lê swaar op ons gedagtes later,maar maak ons arbeid ook wel ligter;Hulle verdeel ons aandag, word deel van ons,soos die tyd self, en doen hul vooras boodskappers van die ewigheid.


drome-het-ook-asem-trane-marteling-die-aanraking-van-blydskaphulle-lê-swaar-op-ons-gedagtes-latermaar-maak-ons-arbeid-ook-wel-ligterhulle-verdeel
george gordon byrondromehetookasemtranemartelingendieaanrakingvanblydskaphulleswaaroponsgedagteslatermaarmaakarbeidwelligterhulleverdeelaandagworddeelonssoostydselfdoenhulvoorasboodskappersewigheiddrome hethet ookook asemasem enen tranetrane endie aanrakingaanraking vanlê swaarswaar opop onsons gedagtesmaak onsons arbeidarbeid ookook welverdeel onsons aandagword deeldeel vandie tydtyd selfen doendoen hulhul voorasvooras boodskappersboodskappers vanvan diedie ewigheiddrome het ookhet ook asemook asem enasem en traneen trane endie aanraking vanlê swaar opswaar op onsop ons gedagtesmaak ons arbeidons arbeid ookarbeid ook welverdeel ons aandagword deel vandie tyd selfen doen huldoen hul voorashul vooras boodskappersvooras boodskappers vanboodskappers van dievan die ewigheid

Die preke wat die meeste indruk op ons maak, is die wat ons die minste nodig het. Hulle maak die indruk omdat hulle ons op die soort kwaad wys waarvoor ons uit ons eie die gevoeligste is. -C.J. Langenhoven
die-preke-wat-die-meeste-indruk-op-ons-maak-is-die-wat-ons-die-minste-nodig-het-hulle-maak-die-indruk-omdat-hulle-ons-op-die-soort-kwaad-wys-waarvoor
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
Ons leer aan anderDie wet van bloed en straf, maar dit keer met kragOp ons terug. Die reg wat alles gelykAfweeg, dwing ook die gifkelk wat ons meng,Na ons eie lippe. -William Shakespeare
ons-leer-aan-anderdie-wet-van-bloed-straf-maar-dit-keer-met-kragop-ons-terug-die-reg-wat-alles-gelykafweeg-dwing-ook-die-gifkelk-wat-ons-mengna-ons