Dit sal 'n kliek wees - ons is te min.


dit-sal-'n-kliek-wees-ons-is-te-min
etienne lerouxditsal'nkliekweesonsistemindit salsal 'nn kliekkliek weesweesonsons isis tete mindit sal 'nsal 'n kliekn kliek weeskliek weesons isons is teis te mindit sal 'n klieksal 'n kliek weesn kliek weesons is teons is te mindit sal 'n kliek weessal 'n kliek weesons is te min

Met spaarsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou, met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees. -C.J. Langenhoven
met-spaarsaamheid-sal-jy-uit-die-kleinste-inkomste-iets-oorhou-met-verkwistery-sal-die-grootste-vir-jou-te-min-wees
Met gehoorsaamheid sal jy uit die kleinste inkomste iets oorhou; met verkwistery sal die grootste vir jou te min wees. -C.J. Langenhoven
met-gehoorsaamheid-sal-jy-uit-die-kleinste-inkomste-iets-oorhou-met-verkwistery-sal-die-grootste-vir-jou-te-min-wees
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen