Dit prys hulle aan, maar hulle lees die ander.


dit-prys-hulle-aan-maar-hulle-lees-die-ander
marcus valerius martialisditpryshulleaanmaarleesdieanderdit prysprys hullehulle aanmaar hullehulle leeslees diedit prys hulleprys hulle aanmaar hulle leeshulle lees dielees die anderdit prys hulle aanmaar hulle lees diehulle lees die andermaar hulle lees die ander

Bewaar my van die diens aan die leuen,wanneer ek leer om ander te leerwat elke dag met hulle verloop, en rondom hulle. -Izak de Villiers
bewaar-my-van-die-diens-aan-die-leuenwanneer-ek-leer-om-ander-te-leerwat-elke-dag-met-hulle-verloop-rondom-hulle
Kritici is soos gekastreerdes in 'n harem: hulle weet hoe dit gedoen moet word, hulle het elke dag gesien hoe dit gedoen word, maar hulle is nie in staat om dit self te doen nie. -Brendan Behan
kritici-is-soos-gekastreerdes-in-'n-harem-hulle-weet-hoe-dit-gedoen-moet-word-hulle-het-elke-dag-gesien-hoe-dit-gedoen-word-maar-hulle-is-nie-in-staat