Dit lyk altyd vir my gevaarlik wanneer skrywers meer vir hulle mede-skrywers te sê het as vir hulle lesers.


dit-lyk-altyd-vir-my-gevaarlik-wanneer-skrywers-meer-vir-hulle-mede-skrywers-te-sê-het-as-vir-hulle-lesers
p.g. du plessisditlykaltydvirmygevaarlikwanneerskrywersmeerhullemedeskrywerstehetaslesersdit lyklyk altydaltyd virvir mymy gevaarlikgevaarlik wanneerwanneer skrywersskrywers meermeer virvir hullete sêsê hethet asas virvir hullehulle lesersdit lyk altydlyk altyd viraltyd vir myvir my gevaarlikmy gevaarlik wanneergevaarlik wanneer skrywerswanneer skrywers meerskrywers meer virmeer vir hullete sê hetsê het ashet as viras vir hullevir hulle lesersdit lyk altyd virlyk altyd vir myaltyd vir my gevaarlikvir my gevaarlik wanneermy gevaarlik wanneer skrywersgevaarlik wanneer skrywers meerwanneer skrywers meer virskrywers meer vir hullete sê het assê het as virhet as vir hulleas vir hulle lesersdit lyk altyd vir mylyk altyd vir my gevaarlikaltyd vir my gevaarlik wanneervir my gevaarlik wanneer skrywersmy gevaarlik wanneer skrywers meergevaarlik wanneer skrywers meer virwanneer skrywers meer vir hullete sê het as virsê het as vir hullehet as vir hulle lesers

Basta die sirene van die lafaards. Ons skrywers het 'n taak; 'n demokratiese intelligentsia wat sy sê sê, of hulle nou sensors of vriende is, is 'n volk se enigste waarborg teen geweld en vir verandering. -Jan Rabie
basta-die-sirene-van-die-lafaards-ons-skrywers-het-'n-taak-'n-demokratiese-intelligentsia-wat-sy-sê-sê-of-hulle-nou-sensors-of-vriende-is-is-'n
Daar is drie spesies sterwelinge wat gaan wanner dit lyk of hulle kom en wat kom wanneer dit lyk of hulle gaan: diplomate, vroue en krappe. -John Hay
daar-is-drie-spesies-sterwelinge-wat-gaan-wanner-dit-lyk-of-hulle-kom-wat-kom-wanneer-dit-lyk-of-hulle-gaan-diplomate-vroue-krappe
Party skrywers skryf soveel dat hulle skaars tyd het om te dink. -Fliegende Blätter
party-skrywers-skryf-soveel-dat-hulle-skaars-tyd-het-om-te-dink
Uitgewers is vroeër geken aan hul skrywers; nou word party van hulle geken aan hulle restaurante. -Robert Giroux
uitgewers-is-vroeër-geken-aan-hul-skrywers-nou-word-party-van-hulle-geken-aan-hulle-restaurante
Skrywers is die swartskape van die gemeenskap en dit is goed om af en toe saam met hulle dronk te word. -Etienne Leroux
skrywers-is-die-swartskape-van-die-gemeenskap-dit-is-goed-om-af-toe-saam-met-hulle-dronk-te-word