Dit is nie die werkgewer wat die salarisse betaal nie; hy hanteer net die geld. Dit is die produk wat die salarisse betaal.


dit-is-nie-die-werkgewer-wat-die-salarisse-betaal-nie-hy-hanteer-net-die-geld-dit-is-die-produk-wat-die-salarisse-betaal
henry fordditisniediewerkgewerwatsalarissebetaalniehyhanteernetgeldprodukbetaaldit isis nienie diedie werkgewerwerkgewer watwat diedie salarissesalarisse betaalbetaal niehy hanteerhanteer netnet diedie gelddit isis diedie produkproduk watwat diedie salarissesalarisse betaaldit is nieis nie dienie die werkgewerdie werkgewer watwerkgewer wat diewat die salarissedie salarisse betaalsalarisse betaal niehy hanteer nethanteer net dienet die gelddit is dieis die produkdie produk watproduk wat diewat die salarissedie salarisse betaaldit is nie dieis nie die werkgewernie die werkgewer watdie werkgewer wat diewerkgewer wat die salarissewat die salarisse betaaldie salarisse betaal niehy hanteer net diehanteer net die gelddit is die produkis die produk watdie produk wat dieproduk wat die salarissewat die salarisse betaaldit is nie die werkgeweris nie die werkgewer watnie die werkgewer wat diedie werkgewer wat die salarissewerkgewer wat die salarisse betaalwat die salarisse betaal niehy hanteer net die gelddit is die produk watis die produk wat diedie produk wat die salarisseproduk wat die salarisse betaal

Betaal 'n donkie se prys en moenie 'n perd se diens te wagte wees nie - maar jy betaal maklik 'n perd se prys en jy kry 'n donkie se diens. -C.J. Langenhoven
betaal-'n-donkie-se-prys-moenie-'n-perd-se-diens-te-wagte-wees-nie-maar-jy-betaal-maklik-'n-perd-se-prys-jy-kry-'n-donkie-se-diens
Rykdom is soos 'n adder wat skadeloos is as 'n mens weet hoe om dit te hanteer; maar as hy dit nie weet nie, sal die slang om sy hand kronkel en hom byt. -Clementius I
rykdom-is-soos-'n-adder-wat-skadeloos-is-as-'n-mens-weet-hoe-om-dit-te-hanteer-maar-as-hy-dit-nie-weet-nie-sal-die-slang-om-sy-hand-kronkel-hom-byt
Oe Here, draai my geldjies omsoerat ek my skuld kan betaal,en Here, hou rie rent tog laag,suprise ons met 'n ding wat daal; -Peter Snyders
oe-here-draai-my-geldjies-omsoerat-ek-my-skuld-kan-betaal-here-hou-rie-rent-tog-laagsuprise-ons-met-'n-ding-wat-daal
'n Ontwikkelde gees beoordeel 'n boek nie net aan die gedagtes wat dit bevat nie, maar ook aan dié wat dit opwek. -Fliegende Blätter
'n-ontwikkelde-gees-beoordeel-'n-boek-nie-net-aan-die-gedagtes-wat-dit-bevat-nie-maar-ook-aan-dié-wat-dit-opwek