Dit is beter om die kans te kry om 'n skuldige te red as 'n onskuldige te veroordeel.


dit-is-beter-om-die-kans-te-kry-om-'n-skuldige-te-red-as-'n-onskuldige-te-veroordeel
voltaireditisbeteromdiekanstekry'nskuldigeredasonskuldigeveroordeeldit isis beterbeter omom diedie kanskans tete krykry omom 'nn skuldigeskuldige tete redred asas 'nn onskuldigeonskuldige tete veroordeeldit is beteris beter ombeter om dieom die kansdie kans tekans te kryte kry omkry om 'nom 'n skuldigen skuldige teskuldige te redte red asred as 'nas 'n onskuldigen onskuldige teonskuldige te veroordeeldit is beter omis beter om diebeter om die kansom die kans tedie kans te krykans te kry omte kry om 'nkry om 'n skuldigeom 'n skuldige ten skuldige te redskuldige te red aste red as 'nred as 'n onskuldigeas 'n onskuldige ten onskuldige te veroordeeldit is beter om dieis beter om die kansbeter om die kans teom die kans te krydie kans te kry omkans te kry om 'nte kry om 'n skuldigekry om 'n skuldige teom 'n skuldige te redn skuldige te red asskuldige te red as 'nte red as 'n onskuldigered as 'n onskuldige teas 'n onskuldige te veroordeel

Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry. -C.J. Langenhoven
dis-net-so-moeilik-om-maklikheid-in-die-wêreld-te-kry-as-wat-dit-maklik-is-om-moeilikheid-te-kry
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie
'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie. -C.J. Langenhoven
'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
Kry iets om te sê en sê dit so duidelik as moontlik. -Matthew Arnold
kry-iets-om-te-sê-sê-dit-so-duidelik-as-moontlik
Hoe swaarder 'n man aan sy goed gekom het, hoe swaarder bring hy daaraan deur.Swaar-kry: lekkerkry; lekker-kry: swaarkry -C.J. Langenhoven
hoe-swaarder-'n-man-aan-sy-goed-gekom-het-hoe-swaarder-bring-hy-daaraan-deurswaar-kry-lekkerkry-lekker-kry-swaarkry
Om my naaste lief te hê is vir my 'n sware gebod. Met die mense daargunter kry ek dit not op 'n manier reg. -C.J. Langenhoven
om-my-naaste-lief-te-hê-is-vir-my-'n-sware-gebod-met-die-mense-daargunter-kry-ek-dit-not-op-'n-manier-reg