Dit is 'n eerbiedwaardige ding om 'n antieke kasteel of gebou te sien wat nie vervalle is nie.


dit-is-'n-eerbiedwaardige-ding-om-'n-antieke-kasteel-of-gebou-te-wat-nie-vervalle-is-nie
sir francis baconditis'neerbiedwaardigedingomantiekekasteelofgeboutewatnievervalleniedit isis 'nn eerbiedwaardigeeerbiedwaardige dingding omom 'nn antiekeantieke kasteelgebou tete siensien watwat nienie vervallevervalle isis niedit is 'nis 'n eerbiedwaardigen eerbiedwaardige dingeerbiedwaardige ding omding om 'nom 'n antieken antieke kasteelkasteel of gebougebou te siente sien watsien wat niewat nie vervallenie vervalle isvervalle is niedit is 'n eerbiedwaardigeis 'n eerbiedwaardige dingn eerbiedwaardige ding omeerbiedwaardige ding om 'nding om 'n antiekeom 'n antieke kasteelantieke kasteel of geboukasteel of gebou tegebou te sien watte sien wat niesien wat nie vervallewat nie vervalle isnie vervalle is niedit is 'n eerbiedwaardige dingis 'n eerbiedwaardige ding omn eerbiedwaardige ding om 'neerbiedwaardige ding om 'n antiekeding om 'n antieke kasteeln antieke kasteel of gebouantieke kasteel of gebou tekasteel of gebou te siengebou te sien wat niete sien wat nie vervallesien wat nie vervalle iswat nie vervalle is nie

Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie? -Die Bybel
wie-van-julle-wat-'n-gebou-wil-oprig-gaan-nie-eers-sit-die-koste-bereken-om-te-of-hy-genoeg-geld-het-om-die-werk-te-voltooi-nie
Elke oomblik sterf daar 'n ding, 'n persoon wat 'n mens nooit weer sal sien nie. Die lewe is 'n reeks sterftes. -Francois-René de Chatneaubriand
elke-oomblik-sterf-daar-'n-ding-'n-persoon-wat-'n-mens-nooit-weer-sal-nie-die-lewe-is-'n-reeks-sterftes
Daar is net één ding wat erger is as onreg, dit is reg sonder 'n swaard in die hand. As reg nie mag is nie, is dit 'n kwaad. -Oscar Wilde
daar-is-net-één-ding-wat-erger-is-as-onreg-dit-is-reg-sonder-'n-swaard-in-die-hand-as-reg-nie-mag-is-nie-is-dit-'n-kwaad
Daar is geen doodOns wat van lae strand dit sien, en speurhoe dat hul vaart die afstand steeds vergroot - ons kan nie sien wat anderkant gebeur,en daarom noem ons die verdwyning: dood -Totius
daar-is-geen-doodons-wat-van-lae-strand-dit-speurhoe-dat-hul-vaart-die-afstand-steeds-vergroot-ons-kan-nie-wat-anderkant-gebeur-daarom-noem-ons
Sien wat berou kan doen. Wat kan dit nie?Wat kánd it, as ons geen berou kan voel nie? -William Shakespeare
sien-wat-berou-kan-doen-wat-kan-dit-niewat-kánd-it-as-ons-geen-berou-kan-voel-nie