Dis waar daar is nie rook sonder vuur nie: maar hoe meer rook hoe minder vuur.


dis-waar-daar-is-nie-rook-sonder-vuur-nie-maar-hoe-meer-rook-hoe-minder-vuur
c.j. langenhovendiswaardaarisnierooksondervuurniemaarhoemeermindervuurdis waarwaar daardaar isis nienie rookrook sondersonder vuurvuur niemaar hoehoe meermeer rookrook hoehoe minderminder vuurdis waar daarwaar daar isdaar is nieis nie rooknie rook sonderrook sonder vuursonder vuur niemaar hoe meerhoe meer rookmeer rook hoerook hoe minderhoe minder vuurdis waar daar iswaar daar is niedaar is nie rookis nie rook sondernie rook sonder vuurrook sonder vuur niemaar hoe meer rookhoe meer rook hoemeer rook hoe minderrook hoe minder vuurdis waar daar is niewaar daar is nie rookdaar is nie rook sonderis nie rook sonder vuurnie rook sonder vuur niemaar hoe meer rook hoehoe meer rook hoe mindermeer rook hoe minder vuur

Hoe meer 'n mens droom, hoe minder glo hy. -H.L. Mencken
hoe-meer-'n-mens-droom-hoe-minder-glo-hy
Rykdom is soos seewater: hoe meer ons drink, hoe dorser word ons; en dieselfde is waar oor roem. -Arthur Schopenhauer
rykdom-is-soos-seewater-hoe-meer-ons-drink-hoe-dorser-word-ons-dieselfde-is-waar-oor-roem
Hoe meer tevrede 'n man met my is, hoe meer tevrede is ek met hom. En hoe gouer is ons al twee ontevrede. -C.J. Langenhoven
hoe-meer-tevrede-'n-man-met-my-is-hoe-meer-tevrede-is-ek-met-hom-en-hoe-gouer-is-ons-al-twee-ontevrede
Jy sê
jy-sê-ja-waar-jy-moes-nee-gesê-het-omdat-jy-die-ander-nie-wil-aanstoot-gee-nie-maar-reken-hoe-het-hy-jou-aanstoot-gegee-met-sy-versoek
Waar is die waarheid. Ja, waar is hy, dis waar. Maar waar is hy? -C.J. Langenhoven
waar-is-die-waarheid-ja-waar-is-hy-dis-waar-maar-waar-is-hy