Dis net so moeilik om maklikheid in die ou wêreld te kry as wat dit maklik is om moeilikheid te kry.


dis-net-so-moeilik-om-maklikheid-in-die-wêreld-te-kry-as-wat-dit-maklik-is-om-moeilikheid-te-kry
c.j. langenhovendisnetsomoeilikommaklikheidindiewêreldtekryaswatditmaklikismoeilikheidkrydis netnet soso moeilikmoeilik omom maklikheidmaklikheid inin diedie ouou wêreldwêreld tete krykry asas watwat ditdit maklikmaklik isis omom moeilikheidmoeilikheid tete krydis net sonet so moeilikso moeilik ommoeilik om maklikheidom maklikheid inmaklikheid in diein die oudie ou wêreldou wêreld tewêreld te kryte kry askry as watas wat ditwat dit maklikdit maklik ismaklik is omis om moeilikheidom moeilikheid temoeilikheid te krydis net so moeiliknet so moeilik omso moeilik om maklikheidmoeilik om maklikheid inom maklikheid in diemaklikheid in die ouin die ou wêrelddie ou wêreld teou wêreld te krywêreld te kry aste kry as watkry as wat ditas wat dit maklikwat dit maklik isdit maklik is ommaklik is om moeilikheidis om moeilikheid teom moeilikheid te krydis net so moeilik omnet so moeilik om maklikheidso moeilik om maklikheid inmoeilik om maklikheid in dieom maklikheid in die oumaklikheid in die ou wêreldin die ou wêreld tedie ou wêreld te kryou wêreld te kry aswêreld te kry as watte kry as wat ditkry as wat dit maklikas wat dit maklik iswat dit maklik is omdit maklik is om moeilikheidmaklik is om moeilikheid teis om moeilikheid te kry

As Amerika nies, kry Europa verkoue - en die Derde Wêreld longontsteking. -Unknown
as-amerika-nies-kry-europa-verkoue-die-derde-wêreld-longontsteking
'n Goeie ambagsman kry nooit sy werk na sy eie sin nie; 'n slegte kry dit nooit na die sin van sy klandisie nie. -C.J. Langenhoven
'n-goeie-ambagsman-kry-nooit-sy-werk-na-sy-eie-sin-nie-'n-slegte-kry-dit-nooit-na-die-sin-van-sy-klandisie-nie
Om dood te gaan is geen kuns nie: die slegste kry dit reg. Om te lewe is 'n kuns: die beste kry dit nie goed reg nie. -C.J. Langenhoven
om-dood-te-gaan-is-geen-kuns-nie-die-slegste-kry-dit-reg-om-te-lewe-is-'n-kuns-die-beste-kry-dit-nie-goed-reg-nie
En vêrder die boer wat nie saai nie sal nie misoeste kry nie, maar hy sal geen goeie ook kry nie. -C.J. Langenhoven
en-vêrder-die-boer-wat-nie-saai-nie-sal-nie-misoeste-kry-nie-maar-hy-sal-geen-goeie-ook-kry-nie
Hoe swaarder 'n man aan sy goed gekom het, hoe swaarder bring hy daaraan deur.Swaar-kry: lekkerkry; lekker-kry: swaarkry -C.J. Langenhoven
hoe-swaarder-'n-man-aan-sy-goed-gekom-het-hoe-swaarder-bring-hy-daaraan-deurswaar-kry-lekkerkry-lekker-kry-swaarkry