Diplomasie sonder wapens is soos musiek sonder intrumente.


diplomasie-sonder-wapens-is-soos-musiek-sonder-intrumente
frederik die grotediplomasiesonderwapensissoosmusiekintrumentediplomasie sondersonder wapenswapens isis soossoos musiekmusiek sondersonder intrumentediplomasie sonder wapenssonder wapens iswapens is soosis soos musieksoos musiek sondermusiek sonder intrumentediplomasie sonder wapens issonder wapens is sooswapens is soos musiekis soos musiek sondersoos musiek sonder intrumentediplomasie sonder wapens is soossonder wapens is soos musiekwapens is soos musiek sonderis soos musiek sonder intrumente

Berou sonder verbetering is soos om voortdurend te pomp sonder om die lek te stop. -R. Dilkwyn
berou-sonder-verbetering-is-soos-om-voortdurend-te-pomp-sonder-om-die-lek-te-stop
Kapitalisme sonder bankrotskap is soos die Christendom sonder die hel. -Frank Borman
kapitalisme-sonder-bankrotskap-is-soos-die-christendom-sonder-die-hel
Geen ekonomiese beleid is moontlik sonder 'n swaard, geen industrialisasie sonder mag. -Adolf Hitler
geen-ekonomiese-beleid-is-moontlik-sonder-'n-swaard-geen-industrialisasie-sonder-mag
Verbeel jou 'n wêreld sonder skaterlag, sonder eens 'n glimlag. 'n Hemel op aarde, sal die fariseër sê. Uit so 'n hemel sou ek wegloop hel toe. -C.J. Langenhoven
verbeel-jou-'n-wêreld-sonder-skaterlag-sonder-eens-'n-glimlag-'n-hemel-op-aarde-sal-die-fariseër-sê-uit-so-'n-hemel-sou-ek-wegloop-hel-toe
Om nie na die teater te gaan nie, is soos om 'n toilet te bou sonder 'n spieël. -Arthur Schopenhauer
om-nie-na-die-teater-te-gaan-nie-is-soos-om-'n-toilet-te-bou-sonder-'n-spieël