Die waarde van die koelte is in die warm son rondom hom.


die-waarde-van-die-koelte-is-in-die-warm-rondom-hom
c.j. langenhovendiewaardevandiekoelteisinwarmrondomhomdie waardewaarde vanvan diedie koeltekoelte isis inin diedie warmwarm sonson rondomrondom homdie waarde vanwaarde van dievan die koeltedie koelte iskoelte is inis in diein die warmdie warm sonwarm son rondomson rondom homdie waarde van diewaarde van die koeltevan die koelte isdie koelte is inkoelte is in dieis in die warmin die warm sondie warm son rondomwarm son rondom homdie waarde van die koeltewaarde van die koelte isvan die koelte is indie koelte is in diekoelte is in die warmis in die warm sonin die warm son rondomdie warm son rondom hom

Geen ras kan bloei voordat dit nie geleer het dat daar net soveel waarde is in die bewerking van 'n land as in die skryf van 'n gedig nie. -Booker T. Washington
geen-ras-kan-bloei-voordat-dit-nie-geleer-het-dat-daar-net-soveel-waarde-is-in-die-bewerking-van-'n-land-as-in-die-skryf-van-'n-gedig-nie
As jy nie van iemand hou nie, doen hom 'n weldaad. Daarna sal jy hom liefhê. -C.J. Langenhoven
as-jy-nie-van-iemand-hou-nie-doen-hom-'n-weldaad-daarna-sal-jy-hom-liefhê
Bewaar my van die diens aan die leuen,wanneer ek leer om ander te leerwat elke dag met hulle verloop, en rondom hulle. -Izak de Villiers
bewaar-my-van-die-diens-aan-die-leuenwanneer-ek-leer-om-ander-te-leerwat-elke-dag-met-hulle-verloop-rondom-hulle