Die vrye meningswisseling is die lug waarsonder ons nie kan lewe nie...


die-vrye-meningswisseling-is-die-lug-waarsonder-ons-nie-kan-lewe-nie
n.p. van wyk louwdievryemeningswisselingisdielugwaarsonderonsniekanleweniedie vryevrye meningswisselingmeningswisseling isis diedie luglug waarsonderwaarsonder onsons nienie kankan lewelewe niedie vrye meningswisselingvrye meningswisseling ismeningswisseling is dieis die lugdie lug waarsonderlug waarsonder onswaarsonder ons nieons nie kannie kan lewekan lewe niedie vrye meningswisseling isvrye meningswisseling is diemeningswisseling is die lugis die lug waarsonderdie lug waarsonder onslug waarsonder ons niewaarsonder ons nie kanons nie kan lewenie kan lewe niedie vrye meningswisseling is dievrye meningswisseling is die lugmeningswisseling is die lug waarsonderis die lug waarsonder onsdie lug waarsonder ons nielug waarsonder ons nie kanwaarsonder ons nie kan leweons nie kan lewe nie

Geld is soos 'n sesde sintuig waarsonder jy nie volledig van die ander vyf kan gebruik maak nie. -W. Somerset Maugham
geld-is-soos-'n-sesde-sintuig-waarsonder-jy-nie-volledig-van-die-ander-vyf-kan-gebruik-maak-nie
Die filosofie kan ons niks gee nie - beter gestel: kan ons niks bygee nie. Dit kan ons alleen die wêreld met natuurlike oë laat sien. -N.P. van Wyk Louw
die-filosofie-kan-ons-niks-gee-nie-beter-gestel-kan-ons-niks-bygee-nie-dit-kan-ons-alleen-die-wêreld-met-natuurlike-oë-laat
Laat ons almal gelukkig wees en binne ons vermoë lewe, al moet ons ook die geld leen om dit te kan doen. -Artemus Ward
laat-ons-almal-gelukkig-wees-binne-ons-vermoë-lewe-al-moet-ons-ook-die-geld-leen-om-dit-te-kan-doen
Ons sal nie halfnaatjies...hier word, want ons mag U wette nie versteur; maar elkeen vermenigvuldig na sy soort en lewe langs mekaar volgens U woord. -D.J. Opperman
ons-sal-nie-halfnaatjieshier-word-want-ons-mag-u-wette-nie-versteur-maar-elkeen-vermenigvuldig-na-sy-soort-lewe-langs-mekaar-volgens-u-woord