die vrouens moet die tafels dek vir more vroeg;die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus.


die-vrouens-moet-die-tafels-dek-vir-more-vroegdie-mans-gaan-slaap-vermoeid-van-al-die-rus
ina rousseaudievrouensmoettafelsdekvirmorevroegdiemansgaanslaapvermoeidvanalrusdie vrouensvrouens moetmoet diedie tafelstafels dekdek virvir moremans gaangaan slaapvermoeid vanvan alal diedie rusdie vrouens moetvrouens moet diemoet die tafelsdie tafels dektafels dek virdek vir moremans gaan slaapvermoeid van alvan al dieal die rusdie vrouens moet dievrouens moet die tafelsmoet die tafels dekdie tafels dek virtafels dek vir morevermoeid van al dievan al die rusdie vrouens moet die tafelsvrouens moet die tafels dekmoet die tafels dek virdie tafels dek vir morevermoeid van al die rus

Vrouens moet mooi wees sodat mans hulle kan bemin, en dom om mans te bemin. -Coco Chanel
vrouens-moet-mooi-wees-sodat-mans-hulle-kan-bemin-dom-om-mans-te-bemin
As jy nie wil arm word nie, moenie lief wees vir slaap nie; staan vroeg op, en jy sal oorgenoeg hê om te eet. -Die Bybel
as-jy-nie-wil-arm-word-nie-moenie-lief-wees-vir-slaap-nie-staan-vroeg-op-jy-sal-oorgenoeg-hê-om-te-eet
Slaap laat solank as jy jou eie baas is en daar sal 'n tyd kom wanneer 'n baas jou sal laat vroeg opstaan. -C.J. Langenhoven
slaap-laat-solank-as-jy-jou-eie-baas-is-daar-sal-'n-tyd-kom-wanneer-'n-baas-jou-sal-laat-vroeg-opstaan
Berou slaap wanneer dit voorspoedig gaan, maar ontwaak tydens teenspoed. -Jean-Jacques Rousseau
berou-slaap-wanneer-dit-voorspoedig-gaan-maar-ontwaak-tydens-teenspoed
Die luiaard is die enigste man wat van sy slaap sal moet rekenskap gee. -C.J. Langenhoven
die-luiaard-is-die-enigste-man-wat-van-sy-slaap-sal-moet-rekenskap-gee
Ontydige vlyt is die merk van die luiaard. Dis sy verskoning vir ontydige rus. -C.J. Langenhoven
ontydige-vlyt-is-die-merk-van-die-luiaard-dis-sy-verskoning-vir-ontydige-rus