Die verkwisterige man eet die vrugte van sy lewe groen op; die inhalige laat hulle sit tot hulle vrot is.


die-verkwisterige-man-eet-die-vrugte-van-sy-lewe-groen-op-die-inhalige-laat-hulle-sit-tot-hulle-vrot-is
c.j. langenhovendieverkwisterigemaneetdievrugtevansylewegroenopinhaligelaathullesittotvrotisdie verkwisterigeverkwisterige manman eeteet diedie vrugtevrugte vanvan sysy lewelewe groengroen opdie inhaligeinhalige laatlaat hullehulle sitsit tottot hullehulle vrotvrot isdie verkwisterige manverkwisterige man eetman eet dieeet die vrugtedie vrugte vanvrugte van syvan sy lewesy lewe groenlewe groen opdie inhalige laatinhalige laat hullelaat hulle sithulle sit totsit tot hulletot hulle vrothulle vrot isdie verkwisterige man eetverkwisterige man eet dieman eet die vrugteeet die vrugte vandie vrugte van syvrugte van sy lewevan sy lewe groensy lewe groen opdie inhalige laat hulleinhalige laat hulle sitlaat hulle sit tothulle sit tot hullesit tot hulle vrottot hulle vrot isdie verkwisterige man eet dieverkwisterige man eet die vrugteman eet die vrugte vaneet die vrugte van sydie vrugte van sy lewevrugte van sy lewe groenvan sy lewe groen opdie inhalige laat hulle sitinhalige laat hulle sit totlaat hulle sit tot hullehulle sit tot hulle vrotsit tot hulle vrot is

Here ek dank Udat die insek sy eierin die dae van my blommetjie-weesnie gelê he niedat my groen vleis in my skilkan uitbultvermeerder sonder die vloekvan vrot -Annesu de Vos
here-ek-dank-udat-die-insek-sy-eierin-die-dae-van-my-blommetjie-weesnie-gelê-he-niedat-my-groen-vleis-in-my-skilkan-uitbultvermeerder-sonder-die
Hier is my burgers wat hul land en hul volk getrou gebly het tot die einde. Vandag is hulle wese en as sodanig gee ek hulle aan u oor. -J.H. de la Rey
hier-is-my-burgers-wat-hul-land-hul-volk-getrou-gebly-het-tot-die-einde-vandag-is-hulle-wese-as-sodanig-gee-ek-hulle-aan-u-oor