Die trots van die pou is die glorie van GodDie wellus van die bok is die gawe van GodDie gramskap van die leeu is die wysheid van GodDie naaktheid van die vrou is die werk van God


die-trots-van-die-pou-is-die-glorie-van-goddie-wellus-van-die-bok-is-die-gawe-van-goddie-gramskap-van-die-leeu-is-die-wysheid-van-goddie-naaktheid-van
william blakedietrotsvandiepouisgloriegoddiewellusbokgawegramskapleeuwysheidnaaktheidvrouwerkgoddie trotstrots vanvan diedie poupou isis diedie glorieglorie vanvan goddiegoddie welluswellus vanvan diedie bokbok isis diedie gawegawe vanvan goddiegoddie gramskapgramskap vanvan diedie leeuleeu isis diedie wysheidwysheid vanvan goddiegoddie naaktheidnaaktheid vanvan diedie vrouvrou isis diedie werkwerk vanvan goddie trots vantrots van dievan die poudie pou ispou is dieis die gloriedie glorie vanglorie van goddievan goddie wellusgoddie wellus vanwellus van dievan die bokdie bok isbok is dieis die gawedie gawe vangawe van goddievan goddie gramskapgoddie gramskap vangramskap van dievan die leeudie leeu isleeu is dieis die wysheiddie wysheid vanwysheid van goddievan goddie naaktheidgoddie naaktheid vannaaktheid van dievan die vroudie vrou isvrou is dieis die werkdie werk vanwerk van god

Tot die glorie van God en wins. -Dantini
tot-die-glorie-van-god-wins
'n Aktrise wat suksesvol wil wees, moet die gesig van Venus hê, die verstand van Minerva, die grasie van Terpsichore, die geheue van Macaulay, die figuur van Juno, en die vel van 'n renoster. -Ethel Barrymore
'n-aktrise-wat-suksesvol-wil-wees-moet-die-gesig-van-venus-hê-die-verstand-van-minerva-die-grasie-van-terpsichore-die-geheue-van-macaulay-die-figuur
Waardeer die werk van jou vrou. Jy kan nie op die aarde 'n ander kneg kry vir dieselfde diens en dieselfde prys nie. -C.J. Langenhoven
waardeer-die-werk-van-jou-vrou-jy-kan-nie-op-die-aarde-'n-ander-kneg-kry-vir-dieselfde-diens-dieselfde-prys-nie
Eintlik kom dit daarop neer dat die skrywer 'n Aap van God is omdat hy met oerbronne werk. -Etienne Leroux
eintlik-kom-dit-daarop-neer-dat-die-skrywer-'n-aap-van-god-is-omdat-hy-met-oerbronne-werk