Die toets van 'n man is, hoeveel daar nodig is om hom te laat lieg.


die-toets-van-'n-man-is-hoeveel-daar-nodig-is-om-hom-te-laat-lieg
c.j. langenhovendietoetsvan'nmanishoeveeldaarnodigisomhomtelaatliegdie toetstoets vanvan 'nn manman ishoeveel daardaar nodignodig isis omom homhom tete laatlaat liegdie toets vantoets van 'nvan 'n mann man ishoeveel daar nodigdaar nodig isnodig is omis om homom hom tehom te laatte laat liegdie toets van 'ntoets van 'n manvan 'n man ishoeveel daar nodig isdaar nodig is omnodig is om homis om hom teom hom te laathom te laat liegdie toets van 'n mantoets van 'n man ishoeveel daar nodig is omdaar nodig is om homnodig is om hom teis om hom te laatom hom te laat lieg

'n Argitek moet so min in stede woon soos 'n skilder. Stuur hom na ons heuwels en laat hom daar 'n studie maak van wat die natuur bedoel met 'n steunboog en wat met 'n koepel. -John Ruskin
'n-argitek-moet-so-min-in-stede-woon-soos-'n-skilder-stuur-hom-na-ons-heuwels-laat-hom-daar-'n-studie-maak-van-wat-die-natuur-bedoel-met-'n
'n Ambassadeur is 'n eerlike man wat na die buiteland gestuur word om te lieg ter wille van sy land. -Henry Wotton
'n-ambassadeur-is-'n-eerlike-man-wat-na-die-buiteland-gestuur-word-om-te-lieg-ter-wille-van-sy-land
Die ware toets van die beskawing is nie 'n sensus of die grootte van stede nie, maar die soort man wat 'n land lewer. -Ralph Waldo Emerson
die-ware-toets-van-die-beskawing-is-nie-'n-sensus-of-die-grootte-van-stede-nie-maar-die-soort-man-wat-'n-land-lewer
Om doeltreffend te lieg, moenie die waarheid heeltemal omdraai nie: hou hom skuins. -C.J. Langenhoven
om-doeltreffend-te-lieg-moenie-die-waarheid-heeltemal-omdraai-nie-hou-hom-skuins
'n Werker se honger laat hom werk, sy behoefte aan kos dryf hom. -Die Bybel
'n-werker-se-honger-laat-hom-werk-sy-behoefte-aan-kos-dryf-hom
Moenie huil oor die kwaad wat jou vyand jou aangedoen het nie. As jy hom nie kan laat huil nie, moenie hom laat lag ook nie. -C.J. Langenhoven
moenie-huil-oor-die-kwaad-wat-jou-vyand-jou-aangedoen-het-nie-as-jy-hom-nie-kan-laat-huil-nie-moenie-hom-laat-lag-ook-nie