Die teëspoed sif die vriende uit wat die voorspoed geoes het.


die-teëspoed-sif-die-vriende-uit-wat-die-voorspoed-geoes-het
c.j. langenhovendietespoedsifdievriendeuitwatvoorspoedgeoeshetdie teëspoedteëspoed sifsif diedie vriendevriende uituit watwat diedie voorspoedvoorspoed geoesgeoes hetdie teëspoed sifteëspoed sif diesif die vriendedie vriende uitvriende uit watuit wat diewat die voorspoeddie voorspoed geoesvoorspoed geoes hetdie teëspoed sif dieteëspoed sif die vriendesif die vriende uitdie vriende uit watvriende uit wat dieuit wat die voorspoedwat die voorspoed geoesdie voorspoed geoes hetdie teëspoed sif die vriendeteëspoed sif die vriende uitsif die vriende uit watdie vriende uit wat dievriende uit wat die voorspoeduit wat die voorspoed geoeswat die voorspoed geoes het

Geleerdheid is 'n versiering in voorspoed, 'n tent in teëspoed en voorsorg in die ouderdom. -Aristotle
geleerdheid-is-'n-versiering-in-voorspoed-'n-tent-in-teëspoed-voorsorg-in-die-ouderdom
Wat ek van Job die meeste bewonder is nie die geduld wat hy onder teëspoed betoon het nie, maar dié wat hom gekeer het dat hy sy drie vriende nie een vir een by die deur uitgeskop het nie. -C.J. Langenhoven
wat-ek-van-job-die-meeste-bewonder-is-nie-die-geduld-wat-hy-onder-teëspoed-betoon-het-nie-maar-dié-wat-hom-gekeer-het-dat-hy-sy-drie-vriende-nie-een
'n Man wat sy toevlug tot 'n leuen moet neem, vind dikwels uit dat hy in 'n huis gaan skuil het wat nie 'n agterdeur het nie. -C.J. Langenhoven
'n-man-wat-sy-toevlug-tot-'n-leuen-moet-neem-vind-dikwels-uit-dat-hy-in-'n-huis-gaan-skuil-het-wat-nie-'n-agterdeur-het-nie
Hy drup hervormings uit soos water wat uit 'n spons gepers word. -Joseph Chamberlain
hy-drup-hervormings-uit-soos-water-wat-uit-'n-spons-gepers-word
Basta die sirene van die lafaards. Ons skrywers het 'n taak; 'n demokratiese intelligentsia wat sy sê sê, of hulle nou sensors of vriende is, is 'n volk se enigste waarborg teen geweld en vir verandering. -Jan Rabie
basta-die-sirene-van-die-lafaards-ons-skrywers-het-'n-taak-'n-demokratiese-intelligentsia-wat-sy-sê-sê-of-hulle-nou-sensors-of-vriende-is-is-'n