Die suiwer demokrasie is regering deur oorreding.


die-suiwer-demokrasie-is-regering-deur-oorreding
n.p. van wyk louwdiesuiwerdemokrasieisregeringdeuroorredingdie suiwersuiwer demokrasiedemokrasie isis regeringregering deurdeur oorredingdie suiwer demokrasiesuiwer demokrasie isdemokrasie is regeringis regering deurregering deur oorredingdie suiwer demokrasie issuiwer demokrasie is regeringdemokrasie is regering deuris regering deur oorredingdie suiwer demokrasie is regeringsuiwer demokrasie is regering deurdemokrasie is regering deur oorreding

Demokrasie beteken regering deur die onopgeleide, terwyl aristokrasie regering deur die swak opgeleide beteken. -G.K. Chesterton
demokrasie-beteken-regering-deur-die-onopgeleide-terwyl-aristokrasie-regering-deur-die-swak-opgeleide-beteken
Die demokrasie ontwikkel in 'n regering van bullebakke getemper deur koerantredakteurs. -Ralph Waldo Emerson
die-demokrasie-ontwikkel-in-'n-regering-van-bullebakke-getemper-deur-koerantredakteurs
Demokrasie beteken regering deur middel van gesprekvoering, maar dit is net doeltreffend as jy daarin kan slaag om mense te laat stilbly. -Clement Attlee
demokrasie-beteken-regering-deur-middel-van-gesprekvoering-maar-dit-is-net-doeltreffend-as-jy-daarin-kan-slaag-om-mense-te-laat-stilbly
Die demokrasie is 'n dodelike lawwigheid bekend as verteenwoordigende regering. -Benjamin Disraeli
die-demokrasie-is-'n-dodelike-lawwigheid-bekend-as-verteenwoordigende-regering
Demokrasie is die vorm van regering waarin die vrye mens die regeerder is. -Aristotle
demokrasie-is-die-vorm-van-regering-waarin-die-vrye-mens-die-regeerder-is